Creative Space Workshop : Interpret / Create / Communicate โดย Conscious

12 December 2013 | TCDC | KNOW HOW
เรื่อง : กมลกานต์ โกศลกาญจน์
concious-1.jpg

ทีมนักออกแบบของ Conscious เชื่อว่า การออกแบบคือวิธีการแก้ปัญหาให้กับความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์ โดยมีเงื่อนไขทางด้านวัฒนธรรม เวลา และสถานที่มาเป็นองค์ประกอบ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้นักออกแบบต้องรู้จัก “ปรับตัว” เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในกระแสสังคม 

Conscious ออกแบบโจทย์ในเวิร์กช็อปครั้งนี้ด้วยข้อจำกัดที่น่าสนใจหลายประการ อาทิ การตีความ Mood & Tone จากโจทย์ที่ไม่บอกล่วงหน้า การจับฉลากกลุ่มเป้าหมายที่แต่ละคนจะได้ไม่ซ้ำกัน การผลิตชิ้นงานภายใต้วัตถุดิบที่จำกัด และท้ายสุดก็คือการออกแบบโดย “ไม่ใช้คอมพิวเตอร์” 

จากเงื่อนไขข้างต้นเหล่าผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปต้องใช้ทั้งสมองและสองมือเพื่อสร้างสรรค์งานโปสเตอร์ที่มีคำว่า “อย่าเห็นแก่ตัว” เป็นองค์ประกอบหลัก โดยแต่ละคนได้จับฉลากกลุ่มเป้าหมายของตนเอง ซึ่งมีตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กช่างกล ไปจนถึงวินมอเตอร์ไซค์ ทั้งนี้ทุกคนจะมีวัตถุดิบเป็นภาพจากนิตยสารเก่าเท่านั้น ขึ้นอยู้กับว่าจะตัด แปะและผสมผสานภาพประกอบอย่างไรให้มีความสร้างสรรค์ที่สุด 

Conscious เชื่อว่าการได้ทดลองทำงานภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดจะทำให้เกิดกระบวนการตีความสู่ชิ้นงานที่มีความเป็นตัวตนของนักออกแบบสูง เนื่องจากในปัจจุบันนี้การสร้างเนื้อหาใหม่ๆ เป็นเรื่องยากกว่าในอดีตมาก แม้นักออกแบบเองอาจไม่ใช่คนสร้างสรรค์เนื้อหาตั้งแต่ต้น แต่หน้าที่สำคัญของเขาก็คือการทำให้เนื้อหานั้น “ถูกจริตกับคนเสพ” มากที่สุด

นอกเหนือจากประเด็นการทำงานภายใต้ข้อจำกัดแล้ว Conscious ยังได้สอดแทรกเนื้อหา (แบบพี่สอนน้อง) เกี่ยวกับวงการออกแบบปัจจุบันว่า “ถ้าหากนักออกแบบได้ใส่ใจพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ ถึงวันหนึ่งงานของเราก็จะสร้างนิยามและตัวตนให้กับเราได้ และวันนั้นก็จะมีผู้คนมากมายเดินเข้ามาหาเราเอง” 

ดังนั้นอย่าลืมว่านักออกแบบไม่ควรจะทำงานที่ขัดกับธรรมชาติของตัวเองเกินไป Conscious ยกตัวอย่างกรณีของพวกเขาว่า ที่ผ่านมาพวกเขาจะไม่ทำงานชนิดให้ถูกใจทุกคน แต่จะรับเฉพาะงานที่มีความสมดุลกันระหว่างผู้ใช้งาน ค่าตอบแทน และความสุขที่ได้รับ 

“สิ่งเหล่านี้ต้องสอดคล้องกันและเอื้อต่อการค้นหาทางออกใหม่ๆ ให้กับโจทย์ที่หลากหลาย เพราะท้ายที่สุดแล้ว งานออกแบบน่าจะมีความหมายมากกว่าการเป็นประตูบานสุดท้ายของการแก้ปัญหา แต่มันน่าจะเป็นประตูบานแรกที่เปิดสู่มิติใหม่ของงานชิ้นนั้นๆ ด้วย”

IMG_7678 copy.jpg

Interpret / Create / Communicate by Conscious
Writer : Kamonkarn Kosolkarn
Conscious’ designer team believes that design is a solution to various human needs. However, the solution is restrained by the conditions of culture, time, and place, and these factors demand that designers learn to “adapt” themselves to cope with the change in social trends.

Conscious set the participants up for various challenges similar to some of the limitations in a designer might face in the real world such as identifying the mood and tone from an unseen prompt, being assigned random target groups  by lot, creating a piece of work from limited materials, and designing without computer.

Restricted by these limitations, the workshop participants had to use both their brain and their hands to create a poster with the sentence “Don’t Be Selfish” as a main component. The target groups that each was assigned by lot ranged from small children, vocational students to technical college students and motorcycle taxi drivers. The only material the participants had to work with was some old magazines that they could cut out and arrange into their final works.

Conscious believed that working under restricting circumstances would allow designers to personalise their design process, which could not be any more important at present as coming up with new contents is a lot more difficult than in the past.. That is, although designers may not be the content creators in the beginning, it is their duty to make the content “best suit the audience.” 

Apart from the topic of limitations imposed on design, Conscious also imparted to the workshop participants many valuable pieces of advice on how to thrive in the design industry. “If designers always make conscientious efforts to improve themselves, then one day, their works will define their identities. And when that day arrives, people will come to you.”    

Conscious also noted that designers should not take on projects that required them to go out of their way to please the customer. Conscious itself refused to take on just any job, but rather picked projects that struck the right balance between the customer satisfaction, the payment, the happiness they received from working on such projects.

“These factors need to come together in such a way that allows us to find new solutions to various problems. Ultimately, design should be more than just the last door in any problem solving. Design should actually be the first door that leads a particular piece of work to new dimensions.”

Category Tags
Graphic Design
Share this Article !