Creative Space Workshop : Designs that will change your life โดย Computer Arts Thailand

12 December 2013 | TCDC | KNOW WHO
เรื่อง : ปิยพร อรุณเกรียงไกร
computerart-1.jpg

ในการเวิร์กช็อปของนิตยสาร Computer Arts Thailand คณะผู้จัดได้ระดม 12 นักออกแบบไทยจากต่างสาขาอาชีพ อันได้แก่ ทศพล กลั่นแก้ว (กราฟิกดีไซเนอร์ นักวาดภาพประกอบ ผู้ก่อตั้ง Spankystudio) ประดิษฐ์ พูลสาริกิจ (กราฟิกดีไซเนอร์จาก The Nation) รัฐ จำปามูล (ผู้ก่อตั้งบริษัท Sputnik Tales และงานเทศกาลแอนิเมเตอร์เฟสติวัล) สิริน วรรณวลี (ครีเอทีฟจาก The Leo Burnett Group Thailand) ณัฐนันทน์ แนวมาลี (อินโฟร์เมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์ และอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) จักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ (อาร์ตไดเร็กเตอร์อิสระ ผู้ก่อตั้งนิตยสารแจกฟรี Ari) ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์ (จาก “ชูใจ” เอเจนซี่เพื่อสังคม) ธำรงพุฒ โกราษฎร์ (กราฟิกดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง Spin York โครงการออกแบบเสื้อยืดเพื่อมอบจักรยานให้เด็กต่างจังหวัด) ธยา สุนทรวิภาต์ (ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์จาก BBDO) ไพโรจน์  ธีระประภา (นักออกแบบตัวอักษรผู้คร่ำหวอดในวงการ) ไพโรจน์ พิทยเมธี (กราฟิกดีไซเนอร์แถวหน้าจากกลุ่มแรงบันดาลไทย) และณัฐจรัส เองมหัสสกุล (บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Computer Arts Thailand) ให้มาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดและวิธีการทำงานออกแบบ ที่จะส่ง “แรงกระเพื่อม” ไปสู่สังคมได้   

แม้ว่าประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดจะแตกต่างกันไปตามสไตล์และประสบการณ์ของนักออกแบบแต่ละท่าน แต่สิ่งที่พวกเขาทุกคนมีร่วมกันก็คือความสนใจในการทำงานที่คิดถึง “ผู้อื่น” ก่อนผลกำไรทางธุรกิจ นักออกแบบแต่ละท่านได้นำทักษะและประสบการณ์ส่วนตัวในการสร้างสรรค์ผลงานมาร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่า “งานออกแบบจะยั่งยืนได้จริงก็ต่อเมื่อเรารู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่ต่อยอดจากต้นทุนเดิม”  

ก่อนที่เวิร์กช็อปจะปิดม่านลง สองวิทยากรจากเวทีเสวนา คือ วชิรา รุธิรกนก และ กิตติ ไชยพร ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงโลกการออกแบบว่า “งานสร้างสรรค์ต่างๆ ถ้าไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงก็จะสร้างความตระหนัก และเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสิ่งอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย” เช่นเดียวกันกับการที่เหล่านักออกแบบกว่าสิบชีวิตได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวิร์กช็อปครั้งนี้ พวกเขาไม่ได้หวังว่าเมื่อทุกคนก้าวพ้นประตูออกไปแล้วจะต้องออกไปเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างทันที 

หากแต่ทุกคนเชื่อว่าถ้อยคำและเรื่องราวที่ผู้ร่วมเวิร์กช็อปได้รับฟังนั้นจะส่งแรงกระเพื่อมผ่านออกไปและทำให้โลกข้างนอกได้รับรู้ว่า “การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก…เพียงเพราะแค่คุณไม่ลงมือทำ”

ข้อคิดสู่งานออกแบบเปลี่ยนชีวิต
1. การออกแบบเพื่อสังคม คือ การออกแบบที่ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อตัวนักออกแบบอย่างเดียว 
2. การออกแบบที่เรียบง่ายจะทำให้คนเข้าถึง “สาร” ได้ดีกว่าการออกแบบที่เน้นความสวยงาม 
3. นักออกแบบควรมีความรับผิดชอบต่อผลงานของตนเอง รวมทั้งคำนึงถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำด้วย
4. การออกแบบที่ดีควรจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นนำไปใช้ต่อยอดได้
5. ความคิดสร้างสรรค์เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม

DSC_6914.jpg

Designs that will change your life by Computer Arts Thailand
writer: Piyaporn Aroonkriengkrai

In Computer Arts Thailand magazine’s workshop, the organiser team invited 12 designers from various fields to discuss ideas and processes in design that can create “ripple effects” into society. The 12 designers were Tossapol Klunkaew (graphic designer, illustrator, and founder of Spankystudio), Pradit Phunsarikij (graphic designer of The Nation), Rutt Jampamule (founder of Sputnik Tales Studio and Animator Festival), Sirin Wannavalee (creative of The Leo Burnett Group Thailand), Nattanan Naewmalee (information graphic designer and lecturer at Assumption University), Jakkapan Suwanpanich (freelance art director and founder of Ari magazine), Prasit Wittayasamrit (Choojai, social agency), Thamrongput Gorat (graphic designer and founder of Spin York Project, a project that sold T-shirts to raise money to buy bicycles for children in), Taya Soonthonvipat (creative director of BBDO), Pairoj Teeraprapa (veteran type designer), Pairoj Pittayamatee (leading Graphic Designer of Bandanthai group), and Nutjarus Eangmahassakul (editor-in-chief of Computer Arts Thailand magazine).  

Although the topics were varied based on the different styles and experiences of each designer, they shared the same people-before-proftit working tenet. Also, the designers shared their skills and personal experiences to show that “designs can be sustainable only if we know how to create something new from existing assets”.

Before the workshop was over, two guests, Wachira Rutirakanok and Kitti Chaiyaporn, concluded, “Creative works can create either change or awareness; and once that happens, so many other things will ensue.” Of course, no one expected this short experience sharing session to endow them with some special power to just go out and be able create some changes right away.

However, everybody believed that every word and every story they shared would send out ripples and let the world know that “change is only difficult…..when you do not make it happen.”

 Ideas in Design for Change 
1. Design for society is the design that does not aim to satisfy the designer only.
2. Simple design enables audience to understand the “message” with greater ease than the design that focuses on appearance.
3. Designers have to be responsible for their works and consider the possible outcomes of their works.
4. Good design should enable other people to work further on it.
5. Creative ideas are key to developing and changing societyCategory Tags
Graphic Design
Share this Article !