Creative Space Workshop : Bake Facility โดย Anon Pairot (อานนท์ ไพโรจน์)

12 December 2013 | TCDC | KNOW WHO
เรื่อง : ศรินทิรา ปัทมาคม
Bake Facility-1.jpg

Anon Pairot คือสตูดิโอออกแบบที่คำนึงถึง “การเรียนรู้ร่วมกัน” ระหว่างนักออกแบบแลผู้ประกอบการ ผลงานสร้างสรรค์ของสตูดิโอแห่งนี้มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในระดับสากล ในเวิร์กช็อป Bake Facility ครั้งนี้ อานนท์ ไพโรจน์ ต้องการจะสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง “ครูยุ” เจ้าของกิจการและต้นตำรับขนมเปี๊ยะ กับ “กลุ่มผู้ร่วมเวิร์กช็อป” ซึ่งเป็นคนวัยเริ่มต้นทำงานที่ฝันอยากประกอบธุรกิจอาหารและขนมในอนาคต อานนท์เลือกใช้โรงงานขนมบ้านครูยุ จังหวัดราชบุรี เป็นที่จัดเวิร์กช็อปเพื่อเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสถึง “ประสบการณ์จริง” ในการทำขนม ทั้งจากตัววัตถุดิบ สถานที่ ผู้เชี่ยวชาญ การลงมือทำ รวมไปถึงคำวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ 

ในวันแรก ครุยุ ต้นตำรับขนมเปี๊ยะแห่งราชบุรี ได้นำประสบการณ์การลองผิดลองถูกในเกมธุรกิจมาแบ่งปันกับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป โดยครูยุเล่าว่า “การรู้จักวัตถุดิบอย่างถ่องแท้และการปรับเปลี่ยนมันให้เหมาะกับดีไซน์และลูกค้าคือสาระสำคัญของการทำธุรกิจขนม นอกจากนั้น การสรรหาและประยุกต์วัตถุดิบใหม่ๆ จากในท้องถิ่นก็เป็นอีกปัจจัยที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างตลาดใหม่และช่วยขยายช่องทางสู่ผู้บริโภคได้” 

อานนท์ได้มอบโจทย์แก่ผู้ร่วมเวิร์กช็อปให้ลงมือทำ “ขนมน่าเกลียด” ขึ้นจากการรับรู้ของบุคคลทั่วไป 
เทคนิคการตัด ผสม ม้วน ยัดไส้ ใช้ของเหลือ ฯลฯ ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ขนมอุจจาระ ผี หนอน เชื้อโรค ยักษ์ ฯลฯ ซึ่งทำให้ผู้ร่วมเวิร์กช็อปแต่ละคนได้รู้จักคุ้นเคยกับ “วัตถุดิบ” และมองเห็น “แนวคิด” ที่จะดึงความสนใจจากผู้บริโภคได้ จากนั้นโจทย์ต่อไปก็คือการทำ “ขนมน่ากิน” ซึ่งเป็นการฝึกทักษะเพิ่มเติม และเรียนรู้ที่จะประยุกต์แนวคิดสู่การสร้างตลาดอย่างเหมาะสม 

ในวันที่สอง ผู้ร่วมเวิร์กช็อปได้ออกสำรวจตลาดกลางเมืองราชบุรี เพื่อสรรหาวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบขนมและบรรจุภัณฑ์ของตัวเอง โดยผลงานที่น่าสนใจมีตั้งแต่ขนมตามแบบความเชื่อไทยสำหรับเป็นของขวัญและของฝาก (เช่น ขนมรูปดาวจากความเชื่อในการพับดาวเพื่อขอพร) ชุดขนมประกอบกับบรรจุภัณฑ์ที่มีความต่อเนื่องกัน (เช่น ขนมรูปหน้าคนที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นตัวและเสื้อผ้า) ขนมจากเกมที่คนชอบเล่น (เช่น คุกกี้จากเกม Tetris) เรื่อยไปจนถึงการนำวัสดุท้องถิ่นอย่างตะกร้าสานมาประยุกต์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคาแรกเตอร์เฉพาะ

เวิร์กช็อป Bake Facility ครั้งนี้ได้แสดงให้ผู้ร่วมเวิร์กช็อปทุกคนเห็นว่าประสบการณ์และรสนิยมของผู้ออกแบบเองคือปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดแนวคิดของผลิตภัณฑ์ และการลองผิดลองถูกก็เป็นกระบวนการพื้นฐานที่ดีที่สุดที่จะพาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานให้ประสบความสำเร็จได้  

IMG_0284.jpg

Bake Facility by Anon Pairot  (แก้ใน hard copy)
Writer : Sarintira Patamakhom

‘Anon Pairot’ is a design studio with ‘collaborative learning’ between designers and entrepreneurs in mind and has hatched creations with such distinct concepts that they are internationally recognised. In this ‘Bake Facility’ workshop, Anon Pairot wanted to create a collaborative learning between ‘Kru Yu’ (Teacher Yu), the owner and creator of the famous ‘Kanom-Pia’ recipe, and the group of workshop participants, young working people aspiring to start a business in food and dessert in the future. Anon chose Kru Yu’s dessert factory in Ratchaburi as the venue for the workshop in order to immerse the participants in the real scene of making the dessert with real ingredients and receive also comments from experts. 

On the first day, Kru Yu, the creator of Kanom-Pia recipe of Ratchaburi, shared her trial and error experiences in the business with the participants. She remarked, “To know the ingredients well and be able to adapt them to suit properly our design and customer’s needs is the heart of the dessert business. Moreover, to select and apply new ingredients found in the local area is another factor that could help create new marketing niches and more channels through which our products are available for new customers.”

Anon assigned the workshop participants a mission to whip up desserts that people would perceive to be disgusting. Many techniques such as cutting, mixing, rolling, stuffing and recycling had been deployed to create disgusting treats like excrement, ghost, worm, germs and ogre. This assignment helped each participant to grow more familiar with the ingredients and to see the concepts that could catch the attention of consumers. Then, the next assignment was to create ‘appetising’ desserts, which further honed the participants’ skills as well as gave them marketing ideas that could be applied to their future business.

On the second day, the workshop participants explored the central market in Ratchaburi to find local ingredients and materials for their desserts and packaging. From their hauls, the participants created many interesting products such as snack souvenirs inspired by traditional Thai (such as star-shape desserts inspired by the belief in folding a paper star to make a wish), desserts with creative packages (such as desserts with a human face in a package with a torso with clothes printed on it), desserts based on famous games (like cookies inspired by Tetris) as well as using local materials like woven baskets to create unique packages.

This Bake-Facility workshop showed the workshop participants that it is the experience and the taste of the designer that are the key factors that define the product concepts. Also, trial and error might be the best process through which successful creative designs can be achieved.

Category Tags
Food & Culinary Art
Share this Article !