Creative Space Workshop : Stylist Class โดย นิตยสาร Madame Figaro

16 July 2013 | TCDC | KNOW WHO
ผู้จดบันทึก : ชิดสุภางค์ ฉายวิโรจน์madame figgaro (1).jpg

ปัจจุบันอาชีพ “สไตลิสต์” (Stylist) คืออีกหนึ่งอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ หลายคนคิดว่ามันคงสนุกมากที่ได้ไปเดินเลือกเสื้อผ้า แอคเซสซอรี่ พร็อพ ฯลฯ มาให้นายแบบนางแบบแต่งตัว แต่แท้จริงแล้วน้อยคนนักที่จะรู้ว่าความรับผิดชอบของอาชีพสไตลิสต์มิได้มีเพียงแค่นั้น โดยเฉพาะสไตลิสต์ของนิตยสารที่จำเป็นต้องเรียนรู้และปรับสไตล์การทำงานส่วนตัวให้เข้ากับอัตลักษณ์ของนิตยสารแต่ละเล่มด้วย และนี่ก็คือหัวใจที่นิตยสาร Madame Figaro (ฉบับภาษาไทย) ตั้งใจจะสื่อสารผ่านเวิร์กช็อป Stylist Class ในครั้งนี้ 

ในวันเวิร์กช็อป กองบรรณาธิการ Madame Figaro ได้ยกสตูดิโอพร้อมทีมงานครบเซ็ตมาที่ห้องออดิทอเรียมของ TCDC โดยในช่วงแรก คุณมนทกานติ รังสิพราหมณกุล บรรณาธิการบริหารของ Madame Figaro ได้ปูพื้นเกี่ยวกับงานนิตยสารให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคน โดยเธอเล่าว่า “กองบรรณาธิการคือหัวใจของนิตยสารทุกเล่ม ทุกคนในกองล้วนมีหน้าที่สำคัญของตนแตกต่างกันไป แต่ที่สำคัญคือทุกคนต้องทำงานร่วมกันได้ เพราะหากขาดใครไปคนหนึ่งงานนิตยสารก็ไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์” 

โดยทั่วไปแล้ว กองบรรณาธิการนิตยสารจะประกอบไปด้วย 1) บรรณาธิการบริหาร (Editor-in-Chief) ทำหน้าที่ตัดสินใจและควบคุมทิศทางการนำเสนอ 2) ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ (Art Director) มีหน้าที่ดูแลการจัดรูปเล่มทั้งหมด 3) บรรณาธิการบทความ (Feature Editor) ดูแลเรื่องบทความทั้งหมด 4) บรรณาธิการแฟชั่น (Fashion Editor) ดูแลการนำเสนอเรื่องแฟชั่นทั้งหมด นอกจากนั้น นิตยสารก็ยังต้องมีสไตลิสต์ (Stylist) นักเขียน (Writer) และกราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer) เป็นทีมงานพื้นฐานด้วย

ส่วนตัวตนของนิตยสาร Madame Figaro นั้น หากเปรียบเป็นผู้หญิง ก็คือ สาวทันสมัย รสนิยมดี มีความเป็นผู้นำ รักแฟชั่นความงาม ติดตามข่าวสาร และสนใจศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการนำเสนอของ Madame Figaro จึงเน้นไปที่เนื้อหาเชิงบวก การมองโลกในแง่ดี และให้เกียรติผู้หญิง 

หลังจากภาคการบรรยายก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย นั่นก็คือ การลงมือ “แต่งตัวตุ๊กตา” ของจริง โดยทีมงานได้แบ่งผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปออกเป็นคู่ๆ โดยแต่ละคู่ต้องช่วยกันเลือกเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ทางทีมงานเตรียมไว้เพื่อแต่งตัวให้กับนางแบบสำหรับถ่ายแฟชั่น (Fashion shooting) ซึ่งภาพดังกล่าวจะได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร Madame Figaro ฉบับภาษาไทยด้วย 

ในงานนี้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปมีโอกาสได้ทดลองทำ “สไตล์ลิ่ง” เองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกเสื้อผ้า เครื่องประดับ รูปแบบทรงผม การแต่งหน้า ไปจนกระทั่งถึงการกำกับภาพ โดยตลอดกระบวนการทำงานก็จะมีบรรณาธิการแฟชั่นและทีมงานตัวจริงของ Madame Figaro คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 
ในช่วงท้ายของการเวิร์กช็อป “ลุคทั้งห้า” (The Five Looks) ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือของเหล่าผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปก็สำเร็จลงได้อย่างสวยงาม และถือเป็นผลงานที่ตรงตามสไตล์ของ Madame Figaro แบบไม่มีหลุด 

Editor’s Tips
“สไตลิสต์ต้องรู้รอบและหมั่นอัพเดทสถานการณ์รอบตัว เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นข้อได้เปรียบที่จะทำให้งานออกมาโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่น”

madame figgaro (2).JPG

Stylist Class by Madame Figaro magazine
Writer : Chidsupang Chaiviroj

Nowadays, ‘Stylist’ becomes a dream career for new generation as many people think it would be fun to go out for shopping many clothes, accessories and props for the models. In fact, few people are aware that the responsibility of professional stylist is more than that, especially for magazine stylists who need to learn and adapt their personal style to match with the identity of each magazine they work with. This is the heart that Madame Figaro Thailand intended to communicate through this ‘Stylist Class’ workshop.

In the workshop, the editorial staff of Madame Figaro moved the studio with full set team to TCDC auditorium. The first session, Monthakan Rangsipramanakul, the editor-in-chief of Madame Figaro Thailand had provided the basis of magazine making to the workshop participants. “Editorial staff is the heart of every magazine. Each person in the team is responsible for different important task.  Most important, everyone must be able to work together. If there is one less, the magazine may not be done completely.”

Generally, editorial team of magazine consists of 1) Editor-in-Chief - responsible for making decisions and navigating the concept. 2) Art Director - responsible for the magazine layout 3) Feature Editor – responsible for the whole articles. 4) Fashion Editor – responsible for all fashion presentation. In addition, there are Stylist, Writer and Graphic Designer as part of the basic working team as well.
For the identity of Madame Figaro magazine, compared as a woman, she is modern, tasteful, leadership, loving forbeauty and fashion, news updated and interested in culture. As a result, the presentation of Madame Figaro will focus on content that is positive, optimistic and honor women.
After the lecture session, it is the time of ‘dressing the real doll’. The workshop participants were divided into group of two, and then each pair had to choose clothes and accessories provided by the staff and dress up the model for Fashion shooting. The shoot will be published in Madame Figaro Thai edition.

The workshop participants had a chance to experiment in all process of ‘Styling’, from selecting clothes, accessories, hairstyle, make-up to the photography direction, along with the real fashion editor and staff of Madame Figaro who gave useful suggestions closely.
Towards the end, ‘Five Looks’ were accomplished beautifully by the workshop participants and also matched with the style of Madame Figaro perfectly. 

Editor’s Tips
“Stylist must know well and keep updated on the current situation as these are the basis of creating work and will make the work stand out among others.”


Category Tags
Fashion
Share this Article !