Creative Space Workshop : Window Display - The Eyes of Brand โดย Greyhound

03 June 2013 | TCDC | KNOW WHO
เรื่อง : วรุตม์ โอนพรัตน์วิบูล
page.jpg

“เรียบแต่ง่าย” คือ แนวคิดหลักที่ Greyhound แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังของไทยยึดถือมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี แบรนด์ Greyhound ก่อตั้งโดยคุณภาณุ อิงคะวัต นักสร้างสรรค์งานโฆษณายุคบุกเบิก ผู้หยิบเอากระแสนิยมรอบตัวมาผลิตเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นและต่อยอดสู่ธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ Greyhound Café  

เวิร์กช็อปของ Greyhound ในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดและออกแบบ Window display ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของแผนก Visual Merchandising โดยวิทยากรได้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับงาน Visual Merchandising ว่าเป็นการผสาน 2 ศาสตร์ที่แตกต่างเข้าด้วยกัน นั่นก็คือ “ดีไซน์” (ครอบคลุมถึงแนวคิด สี และเทรนด์) กับ “การตลาด” (ที่ต้องชัดเจน ให้ข้อมูลครบ และเร่งปฏิกิริยาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ) 

ทีมวิทยากรเล่าต่อถึงกระบวนการทำงานซึ่งเริ่มตั้งแต่การรับโจทย์ การค้นหาแรงบันดาลใจ การเลือกวัตถุดิบ การกำหนด mood & tone ฯลฯ โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย และความลงตัวระหว่างศิลปะกับการขายด้วย 

ก่อนที่ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปจะแยกย้ายกันไปคิดงาน ทีมแฟชั่นดีไซเนอร์จากแบรนด์ Greyhound และ Playhound ได้มอบโจทย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป ดังนี้ 
1) สำหรับแบรนด์ Greyhound ให้ใช้คอนเซ็ปต์ “Life in mono” เน้นโทนสีน้ำเงิน ขาว เทา ดำ และมีงบประมาณให้ 30,000 บาท 
2) สำหรับแบรนด์ Playhound ให้ใช้คอนเซ็ปต์ “Street Lux” เน้นความสปอร์ตที่มีกลิ่นอายหรูหราสไตล์ Rococo ใช้โทนสีแดงก่ำ กรมท่า ขาว ดำ เทา และทองเป็นหลัก โดยมีงบประมาณให้ 20,000 บาท
หลังจากระดมสมองกันอย่างเต็มที่ ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปแต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงานต่อที่ประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยแฟชั่นดีไซเนอร์จากทั้ง 2 แบรนด์ ฝ่ายส่งออก และฝ่ายร้านค้า โดยทุกกลุ่มสามารถนำ คอนเซ็ปต์พื้นฐาน (ตามโจทย์ที่ได้รับ) ไปตีความต่อเป็นแนวคิด Window display ได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น คอนเซ็ปต์ Life in Mono ของ Greyhound ถูกตีความไปสู่ “บรรยากาศยุคหลังสงคราม” “ละครใบ้” และ “กองถ่ายภาพยนตร์” ส่วน Sport Lux ของ Playhound ถูกต่อยอดไปเป็น “กีฬาแบดมินตัน” และ “ปาร์ตี้บนดาดฟ้า” เป็นต้น

ท้ายสุด ทีมวิทยากรได้กล่าวสรุปเป็นกำลังใจให้กับทุกคนว่า “ทุกไอเดียจากเวิร์กช็อปนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อให้เป็นจริงได้ ดังนั้นถือว่าทุกคนเก่งมากที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งนี่ก็คือข้อพิสูจน์ว่าอาชีพ Visual Merchandiser เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ไม่ยาก ขอแค่มีความตั้งใจจริงและลงมือทำ ทุกคนก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ”

IMG_4565.jpg

Window Display - The Eyes of Brand by Greyhound

‘Simple yet stylish’ is the core concept that ‘Greyhound’, Thai famous clothing brand, had believed for more than 30 years. Greyhound brand is founded by ‘Bhanu Ingkawat’, a pioneer in creative advertising of Thailand, who brought up the trend around himself to create a fashion brand and then expanded the business to a restaurant named ‘Greyhound Caf?’. 

The workshop by Greyhound focused on the decoration and design of Window Display which is primary work of Visual Merchandising department. The speaker lectured about the basic of Visual Merchandising that it is a combination of two different skills: ‘Design’ (including concept, color and trend) and ‘Marketing’ (must be clear with completed information and could encourage consumer to buy).

The speakers went on about the working process starting from getting the brief, looking for inspiration, material selection, mood & tone setting and etc; at the same time, designers must consider in budget, target group and balance of art and commercial as well. 

Fashion designer team from Greyhound and Playhound assigned the concepts to the workshop participants, as following:
1) For Greyhound: the concept is ‘Life in mono’, focusing on blue, white, grey and black colors, under the budget of 30,000 baht.
2) For Playhound: the concept is ‘Street Lux’, focusing on luxury style of Rococo, with the color tone of red, dark blue, white, black, grey and gold, 
under the budget of 20,000 baht.

After an intensive brainstorming session, workshop participants presented their group work in front of the expert team consist of fashion designers, export dept and store dept from the two brands. It turned out each group could execute the concepts of Window display very well, for example the concept of Life in Mono by Greyhound was interpreted as ‘post-war atmosphere’, ‘mime’ and ‘movie crew’; while Sport Lux by Playhound was interpreted as ‘badminton sport’ and ‘party on the roof top’.

In the end, the speakers encouraged everyone that “All ideas from this workshop could be developed into real product. Everyone did a great job in learning new things in just a few hours. It proves that Visual Merchandiser is not too difficult to practice, you just need a determination and taking action then a chance to succeed is ready for everyone.”

IMG_4829.jpgShare this Article !