“เนรมิต” เครื่องดื่มสกัดจากดอกไม้ (Flower Drink) นวัตกรรมไทยๆต่อยอดเกษตรพื้นบ้านสุู่ตลาดบริโภคยุคใหม่

02 January 2013 | TCDC | KNOW WHO

เรื่อง : วิสาข์ สอตระกูล

flower-drink.jpg
เริ่มต้นจากการคิดหลุดกรอบและกล้าได้กล้าเสียของคนไทยกลุ่มหนึ่ง วันนี้เราได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ไอเดียสุดยอดกันอีกชนิด "เนรมิต" คือ Flower Drink บรรจุขวด ผลิตจากส่วนผสมของดอกไม้ไทย นำเสนอรสชาติความสดชื่นใหม่ในวันที่โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ

ผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้เกิดจากความร่วมมือของ 4 ฝ่ายคือ ฝ่ายแรก วิธาน ศิริเบญจวรรณ เจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มในชื่อ "วาสนาน้ำโบราณ" ฝ่ายที่สอง บริษัทอุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะผู้สนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ๆ ฝ่ายที่สาม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะผู้วิจัย และฝ่ายที่สี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะผู้ให้งบประมาณในการทำวิจัย เพื่อทำโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดอกไม้

โดยโครงการวิจัยนี้เริ่มด้วยการคัดเลือกดอกไม้ 5 ชนิดมาเป็นกลุ่มนำร่อง ประกอบด้วย ดอกเข็ม ดอกบัว ดอกกุหลาบ ดอกอัญชัญ และดอกดาหลา ซึ่งวิธีเลือกดอกไม้แต่ละชนิดมาจากเหตุผลที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของโครงการทั้งหมด คือการค้นหาโอกาสในเชิงพาณิชย์ทุกอย่างที่เป็นไปได้จาก "ดอกไม้" ซึ่งเน้นไปที่ประเภทและพันธุ์ที่ปลูกได้ในเมืองไทยเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่างไว้ตั้งแต่พื้นฐานของตัวสินค้า และที่สำคัญคือ มีการพัฒนาจุดเด่นของดอกไม้ แต่ละประเภทให้เกิดเป็นบุคลิกเฉพาะตัว ไม่ว่าจะจากสี กลิ่น หรือรสชาติ

สำหรับก้าวแรกของ "เนรมิต" สู่ตลาดเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบนั้น ยังอยู่ในขั้นของการปรับแต่งสูตร เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของตลาดจริงมากที่สุด และกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม ทางผุู้ผลิตคาดว่า ในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ จะมีความพร้อมในการนำผลิตภัณฑ์นี้ออกวางตลาดและเตรียมพัฒนาให้เป็นธุรกิจส่งออกด้วย

...ดอกไม้ไทยกำลังจะเบ่งบาน ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า การวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ บวกกับแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจะตอบโจทย์ความต้องการของโลกปัจจุบันได้มากน้อยแค่ไหน และจะเนรมิตความสำเร็จให้กับคนไทยใจกล้ากลุ่มนี้ได้จริงหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ TCDCConnect ขอชื่นชมในความตั้งใจของคนที่พัฒนาโมเดลธุรกิจนี้ให้เกิดเป็นจริงขึ้นมา เพราะนี่คือตัวอย่างเล็กๆที่มีชีวิตของส่วนผสมที่เราเชื่อมั่นมาตลอดว่าจะนำพาความสำเร็จมาสู่ประเทศชาติ (Design + Business + Technology) เห็นไหมว่ามันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลย

ข้อมูลและภาพจากผู้จัดการออนไลน์

Category Tags
Food & Culinary Art
Share this Article !