JAVA Core นวัตกรรมวัสดุจาก “กากกาแฟ” เพื่อความยั่งยืนของวัฒนธรรมร้านกาแฟ

14 December 2012 | TCDC | KNOW WHO

เรื่อง : อาศิรา พนาราม

วัฒนธรรมร้านกาแฟที่ครั้งหนึ่งเราเคยคิดว่าอาจเป็นเพียง “กระแส” วูบวาบ แต่ถึงวันนี้มันกลับกลายเป็นว่า ชนชั้นกลางของประเทศไทยได้ตอบรับกับวัฒนธรรมนี้จนมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างถาวร เราจะเห็นว่ามีร้านกาแฟน้อยใหญ่ทยอยผุดขึ้นแทบจะทุกมุมเมือง ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็ไม่ใช่แค่วิถีการดื่มกาแฟเย็นเจี๊ยบกับวิปครีมลอยฟ่องเท่านั้น ขยะที่ฟูอยู่หลังเคาน์เตอร์ชงกาแฟก็กองออกมาจนต้องหา “วิธีจัดการ” ด้วยเช่นกัน

ทุกวันนี้มีร้านกาแฟหลายแห่งที่คิดหาวิธีนำ “กากกาแฟเหลือทิ้ง” กลับมาใช้ใหม่ บ้างก็นำไปหมักเป็นปุ๋ย บ้างก็นำไปผสมกับผงคาร์บอนทำเป็นถ่านเชื้อเพลิง บ้างก็นำไปทำเป็นกระถาง แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีใครที่สามารถพัฒนากากาแฟขึ้นเป็นวัสดุใหม่ได้แบบจริงจัง

แต่ ณ วันนี้ ร้านกาแฟแบรนด์ใหญ่อย่าง “สตาร์บักส์” ได้ร่วมมือกับ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต นักออกแบบจากแบรนด์ OSISU และบริษัท Sonite Innovative Surfaces เพื่อหาหนทางนำ “นวัตกรรม” เข้ามาจัดการแปรกากกาแฟให้เป็น “วัสดุใหม่สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์”

การผลิตวัสดุใหม่จากกากกาแฟนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยทั้งเทคนิคการผสานวัตถุดิบธรรมชาติเข้ากับวัสดุประสาน (ซึ่งเป็นงานของนักเคมีในห้องแลป) นอกจากนั้นยังต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการจัดการและจัดเก็บวัสดุ, การวางแผนจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเสียสภาพ, ฯลฯ

ตลอดกระบวนการจึงต้องอาศัยความร่วมมือและความทุ่มเทจากทุกฝ่าย แต่ในที่สุดสามทหารเสือก็สามารถสร้างสรรค์วัสดุใหม่ขึ้นได้สำเร็จในรูปแบบ “แผ่นเรียบ” ซึ่งสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุ “ทดแทนไม้” ได้ โดยวัสดุใหม่ดังกล่าวได้ถูกขนานนามว่า “JAVA Core” ตามชื่อเมล็ดพันธุ์กาแฟอันเป็นวัตถุดิบตั้งต้น

ในขั้นตอนต่อไป ผศ.ดร.สิงห์ ได้นำวัสดุแผ่นเรียบมาออกแบบเป็นชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อทดลองศักยภาพของวัสดุต่อการใช้งานที่หลากหลาย (โดยไม่มีการใช้วัสดุอื่นร่วมเลย) เริ่มต้นจาก “โต๊ะกลาง” ในร้านสตาร์บัคส์ ขยายต่อไปเป็น “เฟอร์นิเจอร์กึ่งปฏิมากรรม” ในคอลเลกชั่น Logg (ซึ่ง ผศ.ดร.สิงห์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกิ่งก้านและลำต้นของต้นไม้) จากนั้นก็พัฒนาต่อยอดไปเป็นวัสดุก่อสร้างอีกหลายชนิด เช่น Java Solid Surface ใช้กรุผิวงานเคาน์เตอร์, Mosaic และ Tile เป็นวัสดุปูผนัง ฯลฯ เชื่อแน่ว่าในอนาคตวัสดุชนิดใหม่นี้จะยังคงถูกพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานในรูปแบบอื่นๆ อีกแน่นอน (ล่าสุด ผลงาน Java Stools ฝีมือผศ.ดร.สิงห์ ก็ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบ Design Excellence Award 2012 ของกระทรวงพาณิชย์แล้ว)

ใครที่อยากสัมผัสกับเฟอร์นิเจอร์จากกากกาแฟนี้อย่างใกล้ชิด ขอให้แวะไปที่ร้านสตาร์บัคส์สาขาเมกาบางนาก่อน (ขณะนี้มีความพยายามที่จะขยายผลไปยังร้านสตาร์บัคส์สาขาอื่น รวมถึงร้านกาแฟอื่นๆ ที่สนใจด้วย)

JAVA Core, an innovative material from “coffee grounds” for coffee culture’s sustainable future
Writer : Asira Panaram

Coffee culture is once perceived as short-life “fashion” but turns out that the middle class warmly embraces it to become an inseparable part of their lives. Various sizes of coffee houses emerge in almost every city corner. What soon follows is not simply a chic habit of sipping chill coffee with fluffy whip cream on top but also the higher piles of garbage behind the barista counter, which are crying out loud for a proper “management.”


Numbers of coffee shops look around for a sensible method to make use of “coffee grounds.” Some make the compost while many mix it with carbon powder to make coffee ground charcoal and a few turn it into a plant pot. Yet no one actually formulates coffee grounds into a new material. 

Luckily the famous coffee brand like “Starbucks,” incorporation with Asst. Prof. Dr. Singha Indrachuto, a visionary designer from OSISU and Sonite Innovative Surfaces, put an effort in integrating “an innovation” to convert coffee grounds into “a new material for furniture design.” 

The quest for new material from coffee grounds is never an easy job because it requires technical know-how to mix natural raw material with a particular binder (which is absolutely the chemist’s expertise). Further problems include the operation and storage of the coffee grounds, an efficient logistics to prevent the materials of blemishes. 

All through the process requires a mutual cooperation and dedication from all concern but the three musketeers eventually created new “flat surface” material, enabling a “wood substitute” function for construction work. The new material is named “JAVA Core” after the coffee beans as its source material.

In the following phrase, Asst. Prof. Dr. Singha used the flat sheet for his 3D design to put its capability on trial for various functions (without other material). He started from the “coffee table” in Starbucks shop, then “sculpture/ furniture” in his Logg Collection (in which Asst. Prof. Dr. Singha was inspired by the tree’s branch and trunk). He went on to develop numerous construction materials i.e. Java Solid Surface for counter top finish, Mosaic and Tile for wall material, etc. It is believed that these new materials will definitely continue on their development and their application in other functions. (Java Stools by Asst. Prof. Dr. Singha was recently nominated for Ministry of Commerce’s Design Excellence Award 2012.

Please feel free to get a personal touch with the furniture from coffee grounds at Starbucks Coffee, Mega Bangna branch. (There is an attempt to have it expanded for service in Starbucks’ other branches as well as any interesting coffee house.       Share this Article !