อัญมณีจากฟัน (Tooth jewelry) ที่ระลึกของสังขารไม่เที่ยง

02 January 2013 | TCDC | KNOW WHO
tooth-keychain.jpg

"จิวเวลรี่ฟัน" เดี๋ยวนี้ไม่ได้หมายถึงการฝังเพชรติดพลอยลงบนฟันของคุณเท่านั้น แต่หมายถึงการที่ "ฟันเป็นซี่ๆ" เข้าไปอยู่ในตัวเครื่องประดับเสียเองเลย Tooth jewelry นี้เกิดขึ้นครั้งแรก ณ คลินิกทำฟันแห่งหนึ่งในประเทศจีน โดยทำเป็นพวงกุญแจบ้าง เป็นสร้อยบ้าง เพื่อเป็น "ที่ระลึก" ให้ชิ้นส่วนของคนที่คุณรักอยู่ใกล้ตัวคุณตลอดเวลา ไอเดียแปลกแต่จริงดังกล่าว สอดคล้องกับประเพณีการนับถือบรรพบุรุษของชาวจีน เป็นการหยิบฉวยโอกาสแห่งความร่วงโรยมาเป็นจุดขายได้อย่างฉลาด เครดิตเรื่องและภาพ http://www.neatorama.com/2007/08/21/tooth-jewelry/
Category Tags
Accessories
Share this Article !