น้ำมันสบู่ดำ พลังงานทดแทนน้ำมันดีเซลสำหรับเกษตรกร

02 January 2013 | TCDC | KNOW WHO
เรื่อง : วิสาข์ สอตระกูล

blacksoap.jpg

+ ถือเป็นเทคโนโลยีชาวบ้านอีกชนิดที่น่าสนใจ ตอบโจทย์เศรษฐกิจพอเพียง และดูจะเป็นประโยชน์ยิ่งในยุคที่น้ำมันแพงเหลือใจอย่างทุกวันนี้ "สบู่ดำ" เป็นชื่อเรียกของทางภาคกลาง ภาคอื่นๆเขาเรียกพืชชนิดนี้ว่า มะหุ่งฮั้ว (ภาคเหนือ) มะหงเทศ (ภาคใต้) มะเยาหรือสีหลอด (ภาคอีสาน) ผลของสบู่ดำเมื่อแห้งแล้วจะมีผลสีเหลืองถึงดำ แกะเปลือกออกให้เหลือแต่เมล็ดนำไปล้างทำความสะอาด เอามาผึ่งลมให้แห้ง หลังจากนั้นนำมาบดให้ละเอียด แล้วนำไปตากแดดประมาณ 30 นาที นำเข้าเครื่องสกัด นำน้ำมันที่ได้ไปกรองเพื่อแยกเศษผงออก เมล็ดสบู่ดำ 4 กิโลกรัมจะสกัดน้ำมันได้ 1 ลิตร น้ำมันที่ได้นั้นสามารถนำมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ โดยหลังจากทดสอบแล้วพบว่า เมื่อทดลองเดินเครื่องยนต์คูโบต้าดีเซล 1 สูบ แบบลูกสูบนอกระบบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบ 400 ซีซี. 7 แรงม้า/2200 รอบ/นาที เมื่อเดินเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันสบู่ดำครบ 1,000 ชั่วโมง ถอดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ออกมาตรวจสอบ เสื้อสูบ ลูกสูบ แหวนลิ้น หัวฉีดและอื่นๆ ไม่พบยางเหนียวจับ ทุกชิ้นยังคงสภาพดีเหมือนเดิม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนกลาง:ส่วนส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2940-6185, 0-2940-6177
ส่วนภูมิภาค:ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี (จักรกลเกษตร) โทร. 0-3250-8022, 0-3250-8024
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชัยนาท (จักรกลเกษตร) โทร. 0-5641-1723
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (จักรกลเกษตร) โทร. 0-5531-1372
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด (จักรกลเกษตร) โทร. 0-4356-9115
ข้อมูลจาก
http://www.sakonnakhon.doae.go.th/

Category Tags
Health Care & Spa
Share this Article !