สายอาชีพนักออกแบบประสบการณ์ (UX Designer) ในไทยกับสิ่งที่ควรรู้ ผ่านมุมมองของ ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ แห่ง Boonme Lab

27 February 2014 | TCDC | KNOW WHO

งานสายการออกแบบประสบการณ์ (Experience Design) นับว่าเป็นสายอาชีพใหม่ สำหรับนักออกแบบในบ้านเรา ที่ยังมีผู้รู้จริงอยู่ไม่มาก TCDC จึงจัดเสวนา TCDC Social Club ในหัวข้อ User Experience เพื่อความเข้าใจต่อภาพรวมของวงการ User ExperienceDesign ผ่านมุมมองของนักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ โดยหนึ่งในวิทยากรในวันนั้นคือ คุณฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ (โจ้) ผู้ก่อตั้ง บริษัท บุญมีแล็บ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ที่มีความซับซ้อนทางข้อมูลและบริการ (UX, UI, Service Design และ Technology) และพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน

จากประสบการณ์มากมายที่ผ่านมา ฐิติพงษ์จึงมีมุมมองต่องานด้าน UX ที่สั่งสมมาจากการการลงมือทำจากไอเดียของตัวเอง การลงมือสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเป็นที่ปรึกษา ซึ่งก็ขึ้นกับระยะเวลาการทำงานความซับซ้อนของปัญหาและอีกหลายปัจจัย

งาน UX คือ ผู้ที่เป็นตัวกลางในการวางแผนและจัดการให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน โดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคโนโลยีและธุรกิจควบคู่กันไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

เราชอบงานที่ท้าทายมากๆ มีความซับซ้อนหรือยังไม่มีใครทำ ทีมผมยังไม่เคยโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อหาลูกค้า แต่คิดว่าการทำงานให้ออกมาดีที่สุด น่าจะเป็นการโฆษณาตัวเองไปในตัวอยู่แล้ว

ฐิติพงษ์ชี้ว่า ปัจจุบันเริ่มมีหลายบริษัทองค์กรที่เริ่มมีความต้องการคนสาย UX เข้าไปทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทออกแบบดิจิทัล บริษัทไอที สตาร์ทอัพ หรือองค์กรใหญ่ ที่ต้องการบุคลากรที่เข้ามาปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งาน (ทั้งนี้รวมไปถึงประสบการณ์การใช้งานของทีมภายในด้วย)งาน UX ในเมืองไทยมักจะเบนไปทางดิจิทัลเสียส่วนใหญ่ ดังนั้น UX designer ปัจจุบันควรจะมีความรู้ทั้งทางด้านการออกแบบงานดิจิทัล รวมไปถึงด้าน Programing อย่างน้อยก็ควรเข้าใจข้อจำกัดและวิธีการทำงานของเทคโนโลยี และมีความชอบที่จะแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งานและตั้งใจทำความเข้าใจผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

ส่วนปัญหาในการทำงานที่ฐิติพงษ์เคยผ่านนั้นมีหลากหลาย  แต่เขาชี้ว่า... ยังไม่เจอแบบที่แก้ไม่ได้ การปรับตัวรับมือก็คือ การยอมรับตั้งแต่ต้นว่างานที่ต้องทำคือการแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้น ก็เป็นส่วนหนึ่งในงานทั้งหมด การตั้งเป้าหมายของงานให้เข้าใจตรงกัน ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราแก้ได้จำกัด ปัญหาไหนใหญ่กว่าก็ควรถูกแก้ก่อน ถ้าเกินความสามารถให้แบ่งเป็นเฟสๆ ไป

ทุกวันนี้ฐิติพงษ์มองว่างานด้าน UX designer ในไทยมุ่งไปในทิศทางที่ใกล้เคียงในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แต่ที่ต่างประเทศนั้นจะมีกลุ่ม มีองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ชัดเจน บริษัทสมัยใหม่ต่างๆ ก็ให้ความสำคัญกว่าในไทย โดยถือ UX เป็นส่วนประกอบหลักในองค์กรไปแล้วฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ จบการศึกษาการออกแบบอุตสาหกรรม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเลือกทำธีสิสเรื่อง Experience Design จากนั้นบวชอยู่ถึง 2 ปี แล้วสึกออกมาทำงานนักออกแบบที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งประสบการณ์จากงานนี้สอนให้เขารู้ว่า นิทรรศการในอนาคต จะแค่ให้คนเข้ามาดูป้ายไม่ได้

จากนั้น ฐิติพงษ์บินข้ามไปเรียนจบปริญญาโท Interactive Telecommunication Programs มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (ทุนฟุลไบรท์) โดยระหว่างเรียนได้ทำโปรเจกต์แปลกใหม่ ท้าทายความรู้ความสามารถมากมาย เช่น Waterbowl หรือสวิทช์อ่างน้ำที่สามารถตรวจจับได้ว่า เราจุ่มมือลงตื้นลึกแค่ไหน แล้วให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเสียงสูงต่ำ และโปรเจกต์ Waterworld หรือตู้ปลาที่ใช้ดูภาพ AR ได้เมื่อกลับมาไทย ฐิติพงษ์เริ่มงานแรกในฐานะอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากงานสอน ฐิติพงษ์ผันมาสู่เส้นทางสายปฏิบัติเต็มตัว โดยมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง "บุญมีแล็บ" โดยวางตำแหน่งธุรกิจรับออกแบบสร้างและเป็นที่ปรึกษาด้าน "Human-centered design and technology" โดยมีทีมงาน 4 คน 

บุญมีแล็บเริ่มจากโปรเจกต์ของทีมงานเอง เช่น เว็บไซต์ราชดำเนิน ดึงข้อความทวิตเตอร์ของ 2 ฝ่ายที่เห็นต่างทางการเมืองไทยมาแสดงประกบกัน ซึ่งได้รับควานิยมระดับหนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2556 

ต่อด้วยการสร้างเว็บไซต์ YouPin.city หรือ "ยุพิน" ซึ่งได้รับรางวัล The Big Ideas Competition for Sustainable Cities and Urban Communities จาก UNDP ของปีนี้ (2559) ในฐานะแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้ทุกคนมาร่วมกันแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเมือง เช่น ฝาท่อชำรุด ฟุตปาธไม่เรียบ ปัญหาขยะในชุมชน สายไฟห้อยระโยงระยาง หรือแม้แต่น้ำท่วมจากนั้น Boonme Lab  ก็มีงานเด่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำให้ลูกค้าองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
- KonKit ระบบบริหารจัดการ Learning Space และ Library ติดตั้งให้กับ TCDC Resource Center
- Learning Center by Bank of Thailand (เปิดปลายปี 2017)
- Bangkok City Library (เปิดต้นปี 2017)
- เว็บไซต์ TCDCconnect.com
- เว็บไซต์ BlueBasket.market
 

 

View_profile.jpg
                                       
คุณสามารถติดต่อกับนักออกแบบได้โดยตรง  
คลิก View profile เพื่อเชื่อมต่อกับ  Boonme Lab 

 

 

Category Tags
Business & Industrial
Share this Article !