+

Know WHO


ค่านิยมคนไทยกับความเชื่อเรื่องธรรมชาติที่ผูกพันกับผู้คนมายาวนาน อย่างความเชื่อเรื่องการปลูกต้นไผ่ไว้บริเวณรั้วบานจากคำพูดของคนเฒ่าคนแก่ที่ส่งต่อกันมา เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดี สร้างความเป็นสิริมงคล เสริมชีวิตให้มั่นคงและรุ่งเรือง เสมือนการแตกตัวของข้อไผ่ จึงกลายมาเป็นจุดกำเนิดของ Za Ne Jewelry
ธรรมชาติของมนุษย์ กลิ่นที่สามารถรับรู้และรู้สึกปลอดภัยที่สุด คือกลิ่นที่ให้ความเป็นธรรมชาติ จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถนั่งในห้องสี่เหลี่ยม แต่รู้สึกเหมือนอยู่ในที่โล่งกว้างเต็มไปด้วยธรรมชาติรอบตัวเพียงแค่ดมกลิ่น แบรนด์ YAY ที่นอกจากใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วยังปรุงกลิ่นให้บรรยากาศรอบตัวขยายขอบเขตไปถึงป่าเขา ทะเล และสวนผลไม้
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 15 ร่วมกับ Thai AIM ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย
Know HOWMost Read

ผลิตผลทางการเกษตรจากท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับแบรนด์ ดังจะเห็นได้จากแบรนด์ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่นำ มะขาม มะพร้าว ข้าวอินทรีย์ ส้มซ่า ดอกมะลิ ฯลฯ มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต แต่วันนี้ทีมงาน TCDCCONNECT จะพาคุณผู้อ่านไปพบกับแบรนด์ La’Miat (ละเมียด) โดยคุณไพลิน วิริยะวัฒนะ และคุณพงศภรณ์ มีรักษา ที่นำดอกเกลือบริสุทธิ์ (Fleur de Sel) หรือบางท่านเรียกว่าเกสรเกลือ จากนาเกลือสมุทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปท้องถิ่น ฉีกภาพลักษณ์สินค้า OTOP สู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมในราคาที่เป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์
ค่านิยมคนไทยกับความเชื่อเรื่องธรรมชาติที่ผูกพันกับผู้คนมายาวนาน อย่างความเชื่อเรื่องการปลูกต้นไผ่ไว้บริเวณรั้วบานจากคำพูดของคนเฒ่าคนแก่ที่ส่งต่อกันมา เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดี สร้างความเป็นสิริมงคล เสริมชีวิตให้มั่นคงและรุ่งเรือง เสมือนการแตกตัวของข้อไผ่ จึงกลายมาเป็นจุดกำเนิดของ Za Ne Jewelry