+

Know WHO


‘FlowAccount’ ผู้ชนะจากเวที AIS Startup ที่นำเสนอเครื่องมือออนไลน์ด้าน ‘บัญชี’ เพื่อเหล่ามนุษย์ฟรีแลนซ์และเจ้าของกิจการขนาดเล็กได้แบบโดนใจสุดๆ
สัมผัสชีวิต ‘Work & Play’ ของแซค ลีเบอร์แมน “แฮ็คเกอร์ตัวพ่อ” แห่งสังคมครีเอทีฟ
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 Creative Space ตึก เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 13 ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 12 ราย
Know HOWMost Read

ธุรกิจเกิดใหม่นั้นยังอยู่ในช่วงเปราะบางเป็นพิเศษ  แม้บางรายเริ่มประสบความสำเร็จมีกำไร  แต่ก็ต้องนำไปใช้ลงทุนเพิ่มเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง หรือสำรองไว้เผื่อสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ยิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเป็นพิเศษ
‘FlowAccount’ ผู้ชนะจากเวที AIS Startup ที่นำเสนอเครื่องมือออนไลน์ด้าน ‘บัญชี’ เพื่อเหล่ามนุษย์ฟรีแลนซ์และเจ้าของกิจการขนาดเล็กได้แบบโดนใจสุดๆ