+

Know WHO


ย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2558 แบรนด์ Small Things Pocket ได้เริ่มต้นก่อตั้งจากช่างภาพอย่าง ไรวินทร์ วันทวีทรัพย์ ร่วมกับ พันธ์ธีรา จตุรงศรีพัฒน์
ความรัก ความหลงใหล ในการต่อเลโกและสถาปัตยกรรม เปลี่ยนงานอดิเรกที่จริงจังสู่ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 15 ร่วมกับ Thai AIM ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย
Know HOWMost Read

TCDC จัดงานเสวนา Innovative Material Design for Home Furnishing Business เพื่อให้ผู้สนใจร่วมเรียนรู้ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการสร้างสรรค์ และออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองไลฟสไตล์ของผู้ใช้งาน รวมไปถึงการสร้างแบรนด์จากนักสร้างสรรค์ไทยที่กำลังมาแรงได้แก่ คุณชิดชนก กองสุวรรณ ผู้ก่อตั้ง นิล ณ กาญจน์ คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยเทคโนกลาส (BSG Glass) คุณนวัต ศักดิ์ศิริศิลป์ ผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์แบรนด์ Moreover และคุณกรวุฒิ กาญจนาบุญมาเลิศ แบรนด์เมเนเจอร์และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Moreover โดยมีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารให้ผู้ฟังเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการเพิ่มมูลค่า และคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบโดยอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมของวัสดุเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ การเสวนาในครั้งนี้แบ่งหัวข้อออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ทำความรู้จัก 3 รูปแบบธุรกิจจาก 4 นักสร้างสรรค์ไทย 2) วัสดุกับการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 3) ถามตอบ ข้อสงสัย