+

Know WHO


แนวคิดของกลุ่ม Startup ภายใต้ชื่อ Drivebot อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพรถยนต์ด้วยตนเอง ที่สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลภายในรถยนต์กับแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ที่ให้คุณใช้งานง่ายเหมือนมีช่างคู่ใจอยู่ข้างๆคุณ
หากดูแต่เพียงภายนอกหลายคนคงตัดสินได้ตั้งแต่แรกเห็นว่า เหน่ง - อภิสิทธิ์ ตันสกุลน่าจะเป็นเพียงนักธุรกิจคนหนึ่ง แต่เมื่อเราได้ลองนั่งพูดจาสนทนากับเขาไม่นานก็ทำให้ได้พบว่านอกจากเขาจะเป็นนักธุรกิจจริงๆ ที่สานต่อโรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตรของครอบครัวอย่างจริงจังแล้ว นอกเหนือจากเวลางานเขาก็ทุ่มเทเวลาให้กับงานออกแบบอย่างสุดตัวด้วยเช่นกัน
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 Creative Space ตึก เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 13 ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 12 ราย
Know HOWMost Read

เพื่อฝ่าฝันทุกอุปสรรคและยืนหยัดในเวทีโลก...คนรุ่นใหม่ในธุรกิจเครื่องหนังไทยกำลังคิดอะไรและทำอะไรกันบ้าง  ลองอ่านบทสรุปจากงานเสวนาในหัวข้อ ‘Leather Rock’ ของ TCDC
แนวคิดของกลุ่ม Startup ภายใต้ชื่อ Drivebot อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพรถยนต์ด้วยตนเอง ที่สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลภายในรถยนต์กับแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ที่ให้คุณใช้งานง่ายเหมือนมีช่างคู่ใจอยู่ข้างๆคุณ