+

Know WHO


การคัดสรรสิ่งดีๆ เสมือนการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนในครอบครัว ทำให้มาลาภิญญ์ ไม่ใช่แค่แบรนด์สินค้ากระจายกลิ่นหรืออโรมาทั่วๆไป แต่ยังหมายถึงความใส่ใจในวัตถุดิบจากธรรมชาติในทุกๆขั้นตอน
มารู้จัก 7 สตาร์ทอัพไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ หรือเรียกได้ว่ามี "นวัตกรรม" แทรกอยู่ในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งทุกแบรนด์ได้นำเสนอผลงานทางธุรกิจ และได้ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ในงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561” หรือ BKKDW 2018 ที่จัดโดย TCDC ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 15 ร่วมกับ Thai AIM ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย
Know HOWMost Read

การที่นักออกแบบจะพัฒนาผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้เข้าตาบายเออร์ (buyer) หรือผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าเข้าไปจัดจำหน่ายในหน้าร้าน ซึ่งจะเป็นโอกาสใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ TCDCCONNECT มีโอกาสพูดคุยกับ นีออน ปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส พัฒนาธุรกิจค้าปลีกของบริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
การคัดสรรสิ่งดีๆ เสมือนการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนในครอบครัว ทำให้มาลาภิญญ์ ไม่ใช่แค่แบรนด์สินค้ากระจายกลิ่นหรืออโรมาทั่วๆไป แต่ยังหมายถึงความใส่ใจในวัตถุดิบจากธรรมชาติในทุกๆขั้นตอน