+

Know WHO


ไม่ว่าเทคโนโลยีจะหมุนเร็วแค่ไหน งานฝีมือก็ยังมีที่ทางของตัวเองเสมอ โดยเฉพาะงานที่ใส่ใจลงไปแม้ในกระดาษชิ้นเล็กๆ
เชียงใหม่ เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยงานหัตถกรรมขึ้นชื่อ ในงานเชียงใหม่ ดีไซน์ วีค 2016 ก็มีงานเซรามิคมาร่วมจัดแสดงในโชว์เคสมากมาย TCDCCONNECT ได้สัมภาษณ์ คุณอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้อำนวยการ TCDC เชียงใหม่ผู้มองเห็นทั้งภาพรวม และมุมมองเล็กๆ เจาะลงไปถึงแต่ละผลิตภัณฑ์
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 Creative Space ตึก เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 13 ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 12 ราย
Know HOWMost Read

การที่นักออกแบบจะพัฒนาผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้เข้าตาบายเออร์ (buyer) หรือผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าเข้าไปจัดจำหน่ายในหน้าร้าน ซึ่งจะเป็นโอกาสใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ TCDCCONNECT มีโอกาสพูดคุยกับ นีออน ปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส พัฒนาธุรกิจค้าปลีกของบริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด