+

Know WHO


ลายเส้นของ june jirapart หรือจิรภาส สระโร ดึงดูดความสนใจด้วยรายละเอียดและความละเอียด สไตล์ลายเส้นแบบย้อนยุคที่ถูกนำมาใช้กับงานในบริบทร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ขอบเขตความถนัดของเขาไม่จำกัดแค่เพียงการวาดเส้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสีน้ำ การเขียนตัวอักษรวิจิตร ไปจนถึงการเพ้นท์ติ้งในรูปแบบต่างๆ จิรภาสจบการศึกษาจากคณะมัณฑศิลป์ สาขาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขามีความสนใจเรื่องของเก่าและเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักวาดภาพประกอบจากการฝึกหัดเขียนคอแร้ง ศึกษาอย่างลงลึก และสื่อสารผ่านภาพวาดได้อย่างน่าจดจำ
ด้วยเหตุผลว่า รักการวาดรูป ชอบงานศิลปะ และต้องการถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาเป็นภาพ  วรญาดา สุโชควรรณพงศ์ ตัดสินใจเรียนด้านดิจิทัลอาร์ตในวิชาเอกภาพประกอบโดยตรง  เส้นทางอาชีพของเธอเริ่มต้นจากการทำหนังสือนิยายภาพเล่มหนึ่ง ที่รวบรวมนักวาดที่มีชื่อหลายคนไว้ด้วยกัน “เราหลงรักการเล่าเรื่องและอยากทำงานในสายวาดภาพประกอบอย่างจริงจัง”
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 12 จะจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่ TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 Creative Space เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
Know HOW


ลายเส้นของ june jirapart หรือจิรภาส สระโร ดึงดูดความสนใจด้วยรายละเอียดและความละเอียด สไตล์ลายเส้นแบบย้อนยุคที่ถูกนำมาใช้กับงานในบริบทร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ขอบเขตความถนัดของเขาไม่จำกัดแค่เพียงการวาดเส้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสีน้ำ การเขียนตัวอักษรวิจิตร ไปจนถึงการเพ้นท์ติ้งในรูปแบบต่างๆ จิรภาสจบการศึกษาจากคณะมัณฑศิลป์ สาขาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขามีความสนใจเรื่องของเก่าและเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักวาดภาพประกอบจากการฝึกหัดเขียนคอแร้ง ศึกษาอย่างลงลึก และสื่อสารผ่านภาพวาดได้อย่างน่าจดจำ