+

Know WHO


แม้โลกนี้จะผ่านการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ จนดูเหมือนจะอิ่มตัวจนไม่อาจสร้างสิ่งที่เรียกว่า “ใหม่” ได้อีก แต่ความพยายามของคนเราก็ไม่เคยหยุดนิ่ง แล้วนิยามความใหม่ขึ้นจากการผสมผสาน และการทดลองให้เกิดองค์ความรู้ที่ไม่ซ้ำหรือดีกว่าสิ่งเก่าที่มีอยู่ เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์อย่างคุณพุฒิพงศ์ ทัศนะมานะสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมา เขาคิดต่างจากนักออกแบบคนอื่นที่มักนึกถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำ แต่เขาเริ่มจาก “วัสดุ” อย่างไม้คอร์ก
ผลงานน่ารักๆ ของแบรนด์ Happy Pills ที่นักออกแบบได้นำแรงบันดาลใจจากวัยเด็กมาต่อยอดพลิกแพลง จนเกิดเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ขนาดย่อมๆ ขึ้นได้สำเร็จ
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 Creative Space ตึก เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 13 ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 12 ราย








Know HOW



Most Read





แม้โลกนี้จะผ่านการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ จนดูเหมือนจะอิ่มตัวจนไม่อาจสร้างสิ่งที่เรียกว่า “ใหม่” ได้อีก แต่ความพยายามของคนเราก็ไม่เคยหยุดนิ่ง แล้วนิยามความใหม่ขึ้นจากการผสมผสาน และการทดลองให้เกิดองค์ความรู้ที่ไม่ซ้ำหรือดีกว่าสิ่งเก่าที่มีอยู่ เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์อย่างคุณพุฒิพงศ์ ทัศนะมานะสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมา เขาคิดต่างจากนักออกแบบคนอื่นที่มักนึกถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำ แต่เขาเริ่มจาก “วัสดุ” อย่างไม้คอร์ก