+

Know WHO


กรรมวิธีการทำเค้กที่วุ่นวายซับซ้อน แถมต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะมากมาย จึงทำให้หลายคนหันหลังให้กับการทำเค้ก แต่ปัญหาที่ว่ากลับกลายเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตชุดทำเค้กและคัพเค้ก DIY ที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ใครๆก็สามารถทำเค้กได้ด้วยเตาไมโครเวฟ พร้อมประทับเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ “OBHOM” (อบหอม)
ธุรกิจร้านอาหาร amontre PLaYrOom & braSSerie จากแนวคิดการออกแบบร้านจาก “โต๊ะโกล์ ฟุตบอล”  ที่ผนวกความสนุกสนานเข้าไปในมื้ออาหารสุดพิเศษ
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 14 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 19 ราย
Know HOWMost Read

30% ของอาหารที่ถูกผลิตกันจากระบบอุตสาหกรรม กำลังถูกทิ้งให้เป็น ‘ขยะ’ ไปก่อนเวลาอันควร  วัตถุดิบอาหารกว่า 40% ที่ผลิตในสหรัฐฯ ได้ถูกทิ้งเป็นขยะไปก่อนที่มันจะเดินทางมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคเสียอีก แต่อย่างไรก็ดีปัจจุบันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาป่าวร้องสร้างความตระหนักรู้ถึง ‘วิกฤติการณ์ด้านอาหาร’ อันนี้กันแล้ว
กรรมวิธีการทำเค้กที่วุ่นวายซับซ้อน แถมต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะมากมาย จึงทำให้หลายคนหันหลังให้กับการทำเค้ก แต่ปัญหาที่ว่ากลับกลายเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตชุดทำเค้กและคัพเค้ก DIY ที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ใครๆก็สามารถทำเค้กได้ด้วยเตาไมโครเวฟ พร้อมประทับเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ “OBHOM” (อบหอม)