+

Know WHO


หากคุณต้องการขายสินค้าที่สุดแสนจะธรรมดาสามัญอย่าง ‘ซีอิ๊ว’ และ ‘ไข่เค็ม’ ให้กับคนเมืองรุ่นใหม่ …คุณคิดว่าจะต้องทำยังไงให้สินค้านี้ดึงดูดใจ แตกต่าง และยึดส่วนแบ่งตลาดให้มาอยู่ในกำมือได้ ? คำตอบสั้นๆ ที่หลายคนอาจจะนึกถึงอยู่แล้วก็คือ...การสร้างแบรนด์  
กรรมวิธีการทำเค้กที่วุ่นวายซับซ้อน แถมต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะมากมาย จึงทำให้หลายคนหันหลังให้กับการทำเค้ก แต่ปัญหาที่ว่ากลับกลายเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตชุดทำเค้กและคัพเค้ก DIY ที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ใครๆก็สามารถทำเค้กได้ด้วยเตาไมโครเวฟ พร้อมประทับเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ “OBHOM” (อบหอม)
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ TCDC Commons ตึก Ideo Q จุฬา - สามย่าน เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 11 ราย

หากคุณต้องการขายสินค้าที่สุดแสนจะธรรมดาสามัญอย่าง ‘ซีอิ๊ว’ และ ‘ไข่เค็ม’ ให้กับคนเมืองรุ่นใหม่ …คุณคิดว่าจะต้องทำยังไงให้สินค้านี้ดึงดูดใจ แตกต่าง และยึดส่วนแบ่งตลาดให้มาอยู่ในกำมือได้ ? คำตอบสั้นๆ ที่หลายคนอาจจะนึกถึงอยู่แล้วก็คือ...การสร้างแบรนด์