Know WHO


Smiler brand แบรนด์รองเท้า เสื้อผ้า และสินค้าไลฟสไตล์ที่การันตีได้ว่าเมื่อเห็นแล้วต้องยิ้มมุมปากอย่างแน่นอน ซึ่งรอยยิ้มที่กว้างขึ้นนี้เองที่เป็นวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งแบรนด์ของ เป้ย- จณัญญา จุลศักดิ์ศรีสกุล ที่ตั้งใจทำสินค้าที่มีลูกเล่นและยังใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
ผู้ประกอบการหน้าใหม่มากความสามารถสำหรับงาน DEBUT TALK ที่ทีมงาน TCDC จะมาแนะนำกัน คือ คุณตุ้ม กรรณิการ์ แสงจันทร์ สาวเก่งยุคใหม่ที่ปัจจุบันสวมบทบาทหลายหลาก ไม่ว่าจะเป็น Freelance Stylist ให้กับนิตยสารหลายๆสื่อ เป็นผู้ดูแลภาพลักษณ์ศิลปินรวมถึงเป็นเจ้าของเสื้อผ้าสุดเปรี้ยวที่ทำจากผ้าไทยแบรนด์ MADE BY HOTCAKE

DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 4 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น   

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 18 Let's Craft คราฟต์อย่างสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ไม่จำกัดรูปแบบงานหัตกรรม หรือกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2562 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย


Know HOWMost Read

งาน Chiang Mai Design Week 2016 ที่ผ่านมา หนึ่งในงานหัตถกรรมเด่นๆ นอกจากของแต่งบ้าน เครื่องประดับ และงานไลฟ์สไตล์แล้ว งานผ้าไทยตอนบนที่ผู้ประกอบการและนักออกแบบนำมาแสดงในงานถือว่าเป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว นับว่าเป็นพัฒนาการของงานแฟชั่นผ้า ของนักออกแบบรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ส่วนหนึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจาก การประยุกต์ใช้เอกลักษณ์ของงานผ้าแบบดั้งเดิมมาเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของ นักออกแบบรุ่นใหม่ พวกเขาเริ่มด้วยการศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้เทคนิคจากของดั้งเดิม แล้วเพิ่มพูน ความรู้จากศาสตร์วิชาความรู้ของโลกสมัยใหม่ จนสามารถต่อยอดแนวความคิดในการออกแบบ ผ่านการทดลอง ลองผิดลองถูก เพื่อหาเทคนิคที่แตกต่างหรือเอกลักษณ์ใหม่ๆ สู่งานออกแบบที่ร่วมสมัย แต่ไม่ลืมรากเหง้าความเป็น original ไป ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของวงการแฟชั่นผ้าในจังหวัดเชียงใหม่ เอกลักษณ์ผ้าเชียงใหม่แบบดั้งเดิม