+

Know WHO


อนาคตของวงการออกแบบแฟชั่น เรื่องของความยั่งยืนยังเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่เสมอ การสร้างเรื่องราวของแบรนด์อาจจะไม่สำคัญเท่าการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางในห่วงโซ่อุปทานทางแฟชั่น เพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงของทุกกระบวนการในอุตสาหกรรมแฟชั่น วันนี้ TCDCCONNECT ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณกัญจิรา ส่งไพศาล (ซิ่ว) สาวสาย IT แต่หัวใจ ECO ผู้ก่อตั้งแบรนด์ TAKTAI
พูดถึงชื่อเสียงของวงการออกแบบแฟชั่นไทย เรียกได้ว่าไม่เป็นรองชาติใดในโลกอยู่แล้ว เป็นต้นว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นทางด้านงานฝีมือหรืองาน Handmade ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประณีต ละเอียดลออ ที่ผสมผสานกับมนต์เสน่ห์ของภูมิปัญญาพื้นบ้านในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 15 ร่วมกับ Thai AIM ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย
Know HOWMost Read

เริ่มต้นปี 2018 กันด้วย การตามติด 10 เทรนด์ที่ห้ามพลาดเกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่น ข้อมูลจากรายงาน The State of Fashion 2018 ของ BoF ร่วมกับ McKinsey & Company ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรายงานจากผลการรวบรวมการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ และงานวิจัยต่างๆ ในแวดวงธุรกิจแฟชั่น โดยคาดการณ์ถึง 10 เทรนด์หลักที่จะส่งผลต่อวงการธุรกิจแฟชั่นในปี 2018 ซึ่งใน 10 เทรนด์นี้ มีผลสัมพันธ์กับ 3 ปัจจัยหลัก นั่นคือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของโลก การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และระบบธุรกิจแฟชั่น
อนาคตของวงการออกแบบแฟชั่น เรื่องของความยั่งยืนยังเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่เสมอ การสร้างเรื่องราวของแบรนด์อาจจะไม่สำคัญเท่าการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางในห่วงโซ่อุปทานทางแฟชั่น เพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงของทุกกระบวนการในอุตสาหกรรมแฟชั่น วันนี้ TCDCCONNECT ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณกัญจิรา ส่งไพศาล (ซิ่ว) สาวสาย IT แต่หัวใจ ECO ผู้ก่อตั้งแบรนด์ TAKTAI