+

Know WHO


ผลงาน thesis ของนิสิตนักศึกษาที่เรียนมาในสาขาออกแบบหรือศิลปะ ล้วนเป็นผลงานรวบยอดทางความคิดที่แต่ละคนประมวลออกมาจากการร่ำเรียนมาหลายปีในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์นำความเป็นจริงในโลกทุนนิยมปัจจุบัน ตกผลึกออกมาเป็นผลงานที่ส่วนใหญ่แล้วจะสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนออกมาได้ค่อนข้างชัดเจน โดยปราศจากกำแพงความเป็นไปได้ทางธุรกิจกั้น และมี thesis จำนวนไม่น้อยที่น่าจะไปได้สวย ถ้าได้ต่อยอดทำจริงในอนาคต
งาน Chiang Mai Design Week 2016 ที่ผ่านมา หนึ่งในงานหัตถกรรมเด่นๆ นอกจากของแต่งบ้าน เครื่องประดับ และงานไลฟ์สไตล์แล้ว งานผ้าไทยตอนบนที่ผู้ประกอบการและนักออกแบบนำมาแสดงในงานถือว่าเป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว นับว่าเป็นพัฒนาการของงานแฟชั่นผ้า ของนักออกแบบรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ส่วนหนึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจาก การประยุกต์ใช้เอกลักษณ์ของงานผ้าแบบดั้งเดิมมาเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของ นักออกแบบรุ่นใหม่ พวกเขาเริ่มด้วยการศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้เทคนิคจากของดั้งเดิม แล้วเพิ่มพูน ความรู้จากศาสตร์วิชาความรู้ของโลกสมัยใหม่ จนสามารถต่อยอดแนวความคิดในการออกแบบ ผ่านการทดลอง ลองผิดลองถูก เพื่อหาเทคนิคที่แตกต่างหรือเอกลักษณ์ใหม่ๆ สู่งานออกแบบที่ร่วมสมัย แต่ไม่ลืมรากเหง้าความเป็น original ไป ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของวงการแฟชั่นผ้าในจังหวัดเชียงใหม่<br /> เอกลักษณ์ผ้าเชียงใหม่แบบดั้งเดิม<br />     
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 12 จะจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่ TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 Creative Space เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
Know HOWMost Read

เคยสงสัยกันบ้างมั้ยว่า ‘แฟชั่นไทย’ บางแบรนด์ทำไมขายถูก บางแบรนด์ทำไมขายแพง หรือบางแบรนด์ถึงขั้นขายแพงมากๆ แต่คนก็ยังแห่ซื้อกัน  มันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้การตั้งราคาขายแตกต่างกันได้ขนาดนั้น  ทั้งๆ ที่ก็เป็นสินค้าสิ่งทอจากวัตถุดิบและแหล่งผลิตที่เหมือนๆ กัน ?
ผลงาน thesis ของนิสิตนักศึกษาที่เรียนมาในสาขาออกแบบหรือศิลปะ ล้วนเป็นผลงานรวบยอดทางความคิดที่แต่ละคนประมวลออกมาจากการร่ำเรียนมาหลายปีในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์นำความเป็นจริงในโลกทุนนิยมปัจจุบัน ตกผลึกออกมาเป็นผลงานที่ส่วนใหญ่แล้วจะสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนออกมาได้ค่อนข้างชัดเจน โดยปราศจากกำแพงความเป็นไปได้ทางธุรกิจกั้น และมี thesis จำนวนไม่น้อยที่น่าจะไปได้สวย ถ้าได้ต่อยอดทำจริงในอนาคต