+

Know WHO


แม้ว่าแนวคิดในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนรูปทรงของผลิตภัณฑ์ จะไม่ใช่เรื่องใหม่เท่าไรนักสำหรับวงการออกแบบแฟชั่น แต่การนำแนวคิดนี้มาใช้ในงานออกแบบแฟชั่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตจริงนั้น กลายเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะท้าทายอยู่ไม่น้อย
งานหัตถกรรมและหัตถศิลป์ของไทย ไม่ว่าจะเป็นถ้วยโถโอชาม จานชามเซรามิก หรือแม้กระทั่งเครื่องเคลือบลายคราม ล้วนเป็นสิ่งที่พบเห็นจนชินตาของคนไทย ทั้งจากในชีวิตประจำวันและจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่แม้จะจับต้องไม่ได้แต่ช่างเป็นสิ่งที่มีค่าเกินคำบรรยาย มีนักออกแบบเลือดใหม่จำนวนไม่น้อยที่พยายามต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไปอย่างคู่ขนานกับกาลเวลา เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ซึมซับและภูมิใจกับสิ่งที่สืบทอดกันมาอย่างร่วมสมัย
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 15 ร่วมกับ Thai AIM ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย
Know HOWMost Read

ด้วยรูปแบบของไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบาย การบริโภคอาหารปริมาณมาก บวกกับการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอ ทำให้คนไทยอ้วนง่ายและอ้วนเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก  แม้ทุกคนจะรู้ดีว่าความอ้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่การเข้าถึงวิธีการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้หญิงอ้วนที่มีจำนวนมาก ก็ส่งผลให้แนวคิดเรื่อง “ในเมื่อผอมไม่ได้...ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอ้วนอย่างน่ารักแทน”  ค่านิยมแบบ ‘อ้วนก็สวยได้’ นี้นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ ‘สาว Plus size’ ทั้งหลาย ที่อยากจะเติมเต็มความสุขในแบบของตัวเองมากที่สุด
แม้ว่าแนวคิดในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนรูปทรงของผลิตภัณฑ์ จะไม่ใช่เรื่องใหม่เท่าไรนักสำหรับวงการออกแบบแฟชั่น แต่การนำแนวคิดนี้มาใช้ในงานออกแบบแฟชั่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตจริงนั้น กลายเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะท้าทายอยู่ไม่น้อย