+

Know WHO


แนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจของผมคือ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ หมายถึงผมจำกัดต้นทุนให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้<br /> โดยเฉพาะต้นทุนคงที่ รวมทั้งทำการกระจายความเสี่ยง และสร้างรากฐานให้แข็งแรงก่อนจะขยายงานต่อไป  <br /> ที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะเขียนแผนธุรกิจเองและคิดว่ามีโมเดลที่ชัดเจนแล้ว แต่กระนั้นผมก็ไม่มีนโยบายจะกู้ยืมเงินใคร<br /> แม้บางทีจะต้องเจอปัญหาเรื่องสภาพคล่อง หรือบางครั้งก็เสียโอกาส แต่ข้อดีที่ผมได้กลับมาคือ ‘โนว์ฮาว’ หรือองค์ความรู้จากการแก้ปัญหาด้วยความคิดไม่ใช่ด้วยเงิน  <br />
แก้ปัญหา &quot;ฝากร้าน&quot; สุดคลาสสิกบน IG ด้วยโฆษณาผ่านระบบ Instagram Ads อย่างถูกต้อง ไม่สร้างความน่ารำคาญ แถมยังใช้งานได้สะดวกกว่า
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 15 ร่วมกับ Thai AIM ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย
Know HOWMost Read

เทรนด์เปรียบได้กับคู่คิดของนักธุรกิจที่ช่วยตีกรอบการวางแผนในการทำงานพร้อมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเตรียมรับมือ ตั้งแต่จุดตั้งต้นในการเลือกวัตถุดิบเรื่อยไปจนถึงงานบริการที่สอดรับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการผ่านโครงการ SME Launchpad ทีมงาน TCDC โดยวรรษิดา วัฒนากุลชัย และปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข จึงจัดการอบรมเรียนรู้นวัตกรรมโลกผ่าน WGSN (World Global Style Network) Insight เทรนด์ระดับโลกที่ TCDC เปิดให้สมาชิกเข้าใช้บริการผ่านทาง library.tcdc.or.th นอกจาก WGSN Insight จะเป็นฐานข้อมูลที่แบรนด์ใหญ่ๆจากทั่วโลกใช้พัฒนาสินค้าและงานบริการแล้ว WGSN Insight ยังมีข้อมูลรูปแบบการบริโภคของแต่ละเจนเนอเรชั่น การตลาด ธุรกิจค้าปลีก เรื่อยไปจนถึงแนวโน้มนวัตกรรมโลก
เทรนด์เปรียบได้กับคู่คิดของนักธุรกิจที่ช่วยตีกรอบการวางแผนในการทำงานพร้อมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเตรียมรับมือ ตั้งแต่จุดตั้งต้นในการเลือกวัตถุดิบเรื่อยไปจนถึงงานบริการที่สอดรับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการผ่านโครงการ SME Launchpad ทีมงาน TCDC โดยวรรษิดา วัฒนากุลชัย และปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข จึงจัดการอบรมเรียนรู้นวัตกรรมโลกผ่าน WGSN (World Global Style Network) Insight เทรนด์ระดับโลกที่ TCDC เปิดให้สมาชิกเข้าใช้บริการผ่านทาง library.tcdc.or.th นอกจาก WGSN Insight จะเป็นฐานข้อมูลที่แบรนด์ใหญ่ๆจากทั่วโลกใช้พัฒนาสินค้าและงานบริการแล้ว WGSN Insight ยังมีข้อมูลรูปแบบการบริโภคของแต่ละเจนเนอเรชั่น การตลาด ธุรกิจค้าปลีก เรื่อยไปจนถึงแนวโน้มนวัตกรรมโลก