+

Know WHO


แนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจของผมคือ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ หมายถึงผมจำกัดต้นทุนให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้<br /> โดยเฉพาะต้นทุนคงที่ รวมทั้งทำการกระจายความเสี่ยง และสร้างรากฐานให้แข็งแรงก่อนจะขยายงานต่อไป  <br /> ที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะเขียนแผนธุรกิจเองและคิดว่ามีโมเดลที่ชัดเจนแล้ว แต่กระนั้นผมก็ไม่มีนโยบายจะกู้ยืมเงินใคร<br /> แม้บางทีจะต้องเจอปัญหาเรื่องสภาพคล่อง หรือบางครั้งก็เสียโอกาส แต่ข้อดีที่ผมได้กลับมาคือ ‘โนว์ฮาว’ หรือองค์ความรู้จากการแก้ปัญหาด้วยความคิดไม่ใช่ด้วยเงิน  <br />
แก้ปัญหา &quot;ฝากร้าน&quot; สุดคลาสสิกบน IG ด้วยโฆษณาผ่านระบบ Instagram Ads อย่างถูกต้อง ไม่สร้างความน่ารำคาญ แถมยังใช้งานได้สะดวกกว่า
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 15 ร่วมกับ Thai AIM ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย
Know HOWMost Read

สิ่งสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานบริการให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย คือ การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าจากข้อมูลการซื้อขายภายในองค์กร และข้อมูลจากคู่แข่งขัน จากนั้นนำผลวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ในอดีตการเก็บข้อมูลจะทำกันง่ายๆ เช่น การเก็บข้อมูลตัวเลขจากยอดจำหน่าย การเก็บข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายก่อนผลิตสินค้า เป็นต้น แต่เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิมๆ (อาจ) ไม่ตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตรงใจอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ยักษ์ใหญ่หลายแบรนด์จึงให้ความสำคัญกับการสร้างโจทย์ที่ท้าทายเพื่อนำผลวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีปริมาณมาก และซับซ้อน (Big Data) ที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกออนไลน์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่โดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และนี่คือบทสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรม “ฟังแล้วรวย” ภายใต้หัวข้อ “ความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าออนไลน์ผ่าน Big Data” โดยคุณจตุพล ชวพัฒนากุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Backyard
สิ่งสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานบริการให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย คือ การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าจากข้อมูลการซื้อขายภายในองค์กร และข้อมูลจากคู่แข่งขัน จากนั้นนำผลวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ในอดีตการเก็บข้อมูลจะทำกันง่ายๆ เช่น การเก็บข้อมูลตัวเลขจากยอดจำหน่าย การเก็บข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายก่อนผลิตสินค้า เป็นต้น แต่เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิมๆ (อาจ) ไม่ตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตรงใจอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ยักษ์ใหญ่หลายแบรนด์จึงให้ความสำคัญกับการสร้างโจทย์ที่ท้าทายเพื่อนำผลวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีปริมาณมาก และซับซ้อน (Big Data) ที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกออนไลน์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่โดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และนี่คือบทสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรม “ฟังแล้วรวย” ภายใต้หัวข้อ “ความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าออนไลน์ผ่าน Big Data” โดยคุณจตุพล ชวพัฒนากุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Backyard