+

Know WHO


จิระ ชนะบริบูรณ์ชัย  นักศึกษาจากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ .ONCE แบรนด์แฟชั่นเพื่อผู้พิการทางสายตา ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์จากคนใกล้ตัว ต้องบอกว่าเรื่องเล่าจากแนวคิดที่น่าชื่นชมนี้ โดนใจทีมงาน TCDC จนอยากแบ่งปันให้คุณผู้อ่านได้รับรู้ และหวังว่าบางทีพวกเราอาจจะได้นำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้เป็น “แรงบันดาลใจในการทำอะไรเพื่อผู้อื่น”บ้าง ไม่มากก็น้อย
แนวคิดจาก Labrador Factory ในการแบ่งประเภทของแบรนด์ อีกหนึ่งมุมมองของการสร้างแบรนด์ย่อย (Sub Brand) ภายในองค์กร
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 Creative Space ตึก เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 13 ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 12 ราย
Know HOWMost Read

โอกาสทางธุรกิจไม่ได้เป็นเรื่องโชคชะตาฟ้าประทาน แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ การเปลี่ยนมุมมองแนวคิดจากกรอบเดิมๆถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ แต่ใช่ว่าผู้ประกอบการทุกรายจะสามารถปรับตัวให้ทันกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลได้ทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC จึงได้จัดโครงการ “เปลี่ยนแล้วรวย” แนะนำกลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ ที่ทุกท่านสามารถเรียนรู้พร้อมนำไปปรับใช้ได้อย่างง่ายๆ โดยนำความเชื่อเรื่อง “คนทรงเจ้า” มาพลิกมุมมองเปลี่ยนภาพลักษณ์กลายเป็นธุรกิจสถาบันร่างทรง Holy Vision ผ่าน CEO สมาน ตาลเหือด ที่เปลี่ยนความงมงายให้มีความน่าเชื่อถือ เชิญร่วมติดตาม “เปลี่ยนแล้วรวย” ทั้ง 6 ตอน ที่จะช่วยเปิดมุมมองต่อยอดแนวคิดในการทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
จิระ ชนะบริบูรณ์ชัย  นักศึกษาจากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ .ONCE แบรนด์แฟชั่นเพื่อผู้พิการทางสายตา ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์จากคนใกล้ตัว ต้องบอกว่าเรื่องเล่าจากแนวคิดที่น่าชื่นชมนี้ โดนใจทีมงาน TCDC จนอยากแบ่งปันให้คุณผู้อ่านได้รับรู้ และหวังว่าบางทีพวกเราอาจจะได้นำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้เป็น “แรงบันดาลใจในการทำอะไรเพื่อผู้อื่น”บ้าง ไม่มากก็น้อย