+

Know WHO


แนวคิดจาก Labrador Factory ในการแบ่งประเภทของแบรนด์ อีกหนึ่งมุมมองของการสร้างแบรนด์ย่อย (Sub Brand) ภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวทั้งการทำแบรนด์ดิ้งจากภายนอกและภายในนี้เอง ทำให้ปรัชญา “การทำมื้อที่ดีที่สุด” มีความชัดเจน ตั้งแต่คนในองค์กรที่ส่งต่อสู่คนภายนอก บ่งบอกถึงคอนเซปต์ความคิดของแบรนด์ ที่มุ่งที่จะสร้างมื้อที่ดีที่สุดกับช่วงเวลาดีๆ ให้กับทุกคนที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ TCDC Commons ตึก Ideo Q จุฬา - สามย่าน เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 11 ราย
Know HOWMost Read

โอกาสทางธุรกิจไม่ได้เป็นเรื่องโชคชะตาฟ้าประทาน แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ การเปลี่ยนมุมมองแนวคิดจากกรอบเดิมๆถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ แต่ใช่ว่าผู้ประกอบการทุกรายจะสามารถปรับตัวให้ทันกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลได้ทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC จึงได้จัดโครงการ “เปลี่ยนแล้วรวย” แนะนำกลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ ที่ทุกท่านสามารถเรียนรู้พร้อมนำไปปรับใช้ได้อย่างง่ายๆ โดยนำความเชื่อเรื่อง “คนทรงเจ้า” มาพลิกมุมมองเปลี่ยนภาพลักษณ์กลายเป็นธุรกิจสถาบันร่างทรง Holy Vision ผ่าน CEO สมาน ตาลเหือด ที่เปลี่ยนความงมงายให้มีความน่าเชื่อถือ เชิญร่วมติดตาม “เปลี่ยนแล้วรวย” ทั้ง 6 ตอน ที่จะช่วยเปิดมุมมองต่อยอดแนวคิดในการทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
โอกาสทางธุรกิจไม่ได้เป็นเรื่องโชคชะตาฟ้าประทาน แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ การเปลี่ยนมุมมองแนวคิดจากกรอบเดิมๆถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ แต่ใช่ว่าผู้ประกอบการทุกรายจะสามารถปรับตัวให้ทันกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลได้ทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC จึงได้จัดโครงการ “เปลี่ยนแล้วรวย” แนะนำกลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ ที่ทุกท่านสามารถเรียนรู้พร้อมนำไปปรับใช้ได้อย่างง่ายๆ โดยนำความเชื่อเรื่อง “คนทรงเจ้า” มาพลิกมุมมองเปลี่ยนภาพลักษณ์กลายเป็นธุรกิจสถาบันร่างทรง Holy Vision ผ่าน CEO สมาน ตาลเหือด ที่เปลี่ยนความงมงายให้มีความน่าเชื่อถือ เชิญร่วมติดตาม “เปลี่ยนแล้วรวย” ทั้ง 6 ตอน ที่จะช่วยเปิดมุมมองต่อยอดแนวคิดในการทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์