+

Know WHO


Wizes Corporation ฉีกรูปแบบหนังสือที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ และเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนด้วยภาพ (Infographic Book) กับหนังสือสังคมศึกษา สรุปบทเรียนในชั้นมัธยมปลาย พร้อมผสมผสานเทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) กว่า 14 ภาพ ที่ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการอ่าน
ไผท ผดุงถิ่น Startup รุ่นบุกเบิกที่สร้างแพลทฟอร์มออนไลน์ให้กับวงการธุรกิจก่อสร้างภายใต้ชื่อ builk.com ที่ฉีกรูปแบบการบริหารจัดการแบบเดิมๆ พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆจากปัญหาที่วิ่งเข้ามา
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 Creative Space ตึก เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 13 ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 12 ราย
Know HOWMost Read

การที่นักออกแบบจะพัฒนาผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้เข้าตาบายเออร์ (buyer) หรือผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าเข้าไปจัดจำหน่ายในหน้าร้าน ซึ่งจะเป็นโอกาสใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ TCDCCONNECT มีโอกาสพูดคุยกับ นีออน ปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส พัฒนาธุรกิจค้าปลีกของบริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
Wizes Corporation ฉีกรูปแบบหนังสือที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ และเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนด้วยภาพ (Infographic Book) กับหนังสือสังคมศึกษา สรุปบทเรียนในชั้นมัธยมปลาย พร้อมผสมผสานเทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) กว่า 14 ภาพ ที่ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการอ่าน