+

Know WHO


การเริ่มต้นธุรกิจของใครหลายคน อาจสานต่อจากความฝันในวัยเด็ก บ้างต่อยอดจากธุรกิจของครอบครัว และบางครั้งอาจทำตามแฟชั่นกระแสนิยม แต่สำหรับ สุธินี กิตติภัทรากุล แล้วการสร้างธุรกิจของเธอเริ่มต้นจากการปัญหาการอั้นปัสสาวะท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนน นอกจากจะต้องทนทรมานแล้ว การอั้นปัสสาวะนี่เองคือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคภัยตามมา เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ โรคนิ่ว โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น เช่นเดียวกับสาวๆที่ขับรถยนต์บนท้องถนนต่างก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ตัวแรกเธอที่คิดค้นคือ กรวยกระดาษปัสสาวะอนามัย สำหรับให้คุณผู้หญิงยืนปัสสาวะ ใช้งานเพียงครั้งเดียว ก่อนต่อยอดไปเป็น WC PEEC (Pee in Car) นวัตกรรมห้องน้ำแบบพกพา ที่กวาดรางวัลด้านการออกแบบมามากมาย เช่น DEmark 2017 จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, Good Design (G-mark) 2017 จากประเทศญี่ปุ่น และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติอันดับ 1 ปี 2017
อนาคตของวงการออกแบบแฟชั่น เรื่องของความยั่งยืนยังเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่เสมอ การสร้างเรื่องราวของแบรนด์อาจจะไม่สำคัญเท่าการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางในห่วงโซ่อุปทานทางแฟชั่น เพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงของทุกกระบวนการในอุตสาหกรรมแฟชั่น วันนี้ TCDCCONNECT ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณกัญจิรา ส่งไพศาล (ซิ่ว) สาวสาย IT แต่หัวใจ ECO ผู้ก่อตั้งแบรนด์ TAKTAI
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 14 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 19 ราย
Know HOWMost Read

กลับมาอีกครั้งกับ 48 ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนงานบริการสาธารณะด้วยบริการสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถร่วมสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการออกแบบบริการ (Service Design) งาน Bangkok Service Jam เป็นส่วนหนึ่งของ Global Service Jam เป็นงาน “แจมความคิด” ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก ในวันและเวลาเดียวกันของแต่ละเมือง สำหรับปีนี้เราได้ “แจมเมอร์” ที่มีความหลากหลายทางด้านวิชาชีพ ประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร นักธุรกิจ สถาปนิก นักออกแบบ นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พยาบาล ไกด์นำเที่ยว พนักงานจัดซื้อ นักสื่อสาร อาจารย์ นักศึกษา ฯลฯ เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ไอเดียให้กับงานบริการสาธารณะใหม่ๆ โดยมีคุณเรน วริทธิ ตีรประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์อวุโส เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม เริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานแนวคิดงานออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อให้แจมเมอร์นำความรู้และเครื่องมือการออกแบบบริการไปใช้ในวันแจม พร้อมเปิดโอกาสให้แต่ละท่านนำความรู้ความสามารถของตนมาปล่อยของกันภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน สำหรับโจทย์ในครั้งนี้ วิทยากรเปิดโอกาสให้แจมเมอร์ทุกท่านนำเสนอหัวข้อ “งานบริการ” ที่ตนเองสนใจ จากนั้นให้ผู้ร่วมแจมทุกคนคัดสรรโจทย์งานบริการที่โดนใจที่สุดมาร่วมสร้างสรรค์กัน
การเริ่มต้นธุรกิจของใครหลายคน อาจสานต่อจากความฝันในวัยเด็ก บ้างต่อยอดจากธุรกิจของครอบครัว และบางครั้งอาจทำตามแฟชั่นกระแสนิยม แต่สำหรับ สุธินี กิตติภัทรากุล แล้วการสร้างธุรกิจของเธอเริ่มต้นจากการปัญหาการอั้นปัสสาวะท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนน นอกจากจะต้องทนทรมานแล้ว การอั้นปัสสาวะนี่เองคือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคภัยตามมา เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ โรคนิ่ว โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น เช่นเดียวกับสาวๆที่ขับรถยนต์บนท้องถนนต่างก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ตัวแรกเธอที่คิดค้นคือ กรวยกระดาษปัสสาวะอนามัย สำหรับให้คุณผู้หญิงยืนปัสสาวะ ใช้งานเพียงครั้งเดียว ก่อนต่อยอดไปเป็น WC PEEC (Pee in Car) นวัตกรรมห้องน้ำแบบพกพา ที่กวาดรางวัลด้านการออกแบบมามากมาย เช่น DEmark 2017 จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, Good Design (G-mark) 2017 จากประเทศญี่ปุ่น และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติอันดับ 1 ปี 2017