+

“ลูกยาง” ขายความสร้างสรรค์คิดแบบพอเพียง

20 July 2015 | tcdc | KNOW WHO


คุณพ่ออยากให้ผมเป็นลูกไม้ที่หล่นไกลต้น ด้วยเหตุนี้ท่านจึงตั้งชื่อผมว่า ลูกยาง” 

ที่มาของชื่อเล่นและแบรนด์ ลูกยาง (LUK YANG) ของวีรพล วงศ์เทวัญ นักออกแบบรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมพ่วงปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน สาเหตุที่เลือกเรียนด้านบริหาร เพราะเมื่อก้าวสู่ช่วงทำงานด้านการออกแบบ วีรพลพบว่าตัวเองขาดองค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจ ดังนั้นการเรียนในสาขานี้ช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดพร้อมช่วยให้เขาสามารถทำงานกับผู้ประกอบการได้คล่องตัวมากขึ้น

 

image1.JPG  lukyang 1.jpg


แนวคิดในการทำธุรกิจ

วีพลกล่าวว่าการเริ่มต้นสร้างธุรกิจให้เติบโตควรจะเป็นธุรกิจที่ตนเองรักโดยดึงเอาศักยภาพสูงสุดของตนเองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เขาจึงนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบและงานบริการมาสร้างธุรกิจภายใต้แบรนด์ลูกยาง โดยแบ่งงานบริการออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) Design Service ที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ 2) ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ลูกยาง เน้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงไลฟ์สไตล์

 

เอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ลูกยาง

วีรพลให้ความสำคัญในเรื่องความคิดสร้างสรรค์บนงานออกแบบผลิตภัณฑ์ (Creative Product) โดยไม่ยึดติดกับวัสดุ ทุกชิ้นของผลิตภัณฑ์ต้องการกระตุ้นให้ผู้พบเห็นเกิดแรงบันดาลใจ เพื่อเปิดโอกาสให้เขาหรือเธอสามารถต่อยอดแนวคิดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ลูกยางเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไลฟ์สไตล์ ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นแบบขาดไม่ได้ ดังนั้นวีรพลจึงมีแนวคิดในการนำสินค้าที่มีขายอยู่แล้วมาเปลี่ยนมุมมองออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ เช่น Pest Tube – Pen ปากกาที่นำหลอดทดลองทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เป็นด้ามจับ, Erlenmeyer – Condiment Set ชุดเครื่องปรุงที่นำขวดทดลองทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นที่ใส่เกลือ/พริกไทย น้ำปลา ซอส ฯลฯ วีพลให้เหตุผลได้อย่างน่าสนใจว่า การนำชิ้นส่วนที่มีอยู่แล้ว (หลอดทดลอง, ขวดทดลอง) เป็นการลดขั้นตอนการผลิตด้านอุตสาหกรรม  อีกทั้งยังมีส่วนช่วยระบายชิ้นงานที่มีอยู่แล้วออกไปด้วย ทั้งนี้ผลงาน Erlenmeyer – Condiment Set ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของเวที Bridgestone Lifestyle Idea Contest 2013


lukyang 4.jpg

 


ล่าสุดกับแนวคิด Let’s Grow Plants ปฏิทินที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เราได้ทดลองปลูกผักรับประทานเอง หนึ่งปีจะมีทั้งสิ้น 12 เดือน 12 ประเภทผัก ผักแต่ละชนิดจะเหมาะกับการปลูกในช่วงเดือนนั้นๆ เช่น เดือนเมษายน - ผักกวางตุ้ง, สิงหาคม - กะหล่ำปลี, ธันวาคม - ผักชี เป็นต้น ซึ่งผลงานชิ้นนี้เข้ารอบสุดท้ายและได้รับรางวัลรางวัล Demark ประจำปี 2015 ไปเรียบร้อยแล้ว

 

ช่องทางการจัดจำหน่ายและเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด

เนื่องจากแบรนด์ลูกยาง ยังเป็นแบรนด์เล็กๆเพิ่งก่อตั้งได้ 2-3 ปี ดังนั้นวีรพลจึงเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารทางสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook/Luk Yang Design และ Instagram/Luk Yang ในการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยใช้ Facebook เป็นช่องทางในการเสนอตัวตนของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย ในขณะที่ Instagram จะเน้นการนำเสนอภาพไลฟ์สไตล์ การเชื่อมต่อโลกออนไลน์นี่เองที่ทำให้วีรพลสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง ได้เรียนรู้ความต้องการที่แท้จริง และแนวโน้มในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคต ที่สำคัญทำให้เขาสามารถหาเรทราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผ่านการพูดคุยกับลูกค้า

 

lukyang 2.jpg

1653977_283953528428394_1073053776_n.jpg


อนาคตของแบรนด์ลูกยาง

วีรพลกล่าวว่า “ผมไม่เหมาะสมกับการทำธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ชื่นชอบการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ” ดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ตามเทศกาล ผลิตในปริมาณน้อยเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องสต๊อคสินค้า พร้อมราคาที่คุ้มทุน+กำไรแบบพอเพียง โดยวีรพลจะเน้นงานบริการด้านการออกแบบเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบในการสร้างแบรนด์ งานออกแบบบผลิตภัณฑ์ งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ มากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนงานบริการที่เขามีความเชี่ยวชาญมากที่สุด

และนี่คืออีกหนึ่งแนวคิดในการทำธุรกิจขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ ลูกยาง (Luk Yang) ที่นำศักยภาพของตนเองมาใช้อย่างสูงสุด เพราะการสร้างธุรกิจไม่จำเป็นต้องคิดใหญ่ งบลงทุนสูงเพียงอย่างเดียว แต่การเรียนรู้ศักยภาพของตนเองแล้วนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้

 viewprofile.jpg 

คุณสามารถติดต่อกับนักออกแบบได้โดยตรง
คลิก view profile เพื่อเชื่อมต่อกับแบรนด์ LUK YANG

                                                           

  
Category Tags
Share this Article !