ถุงซิปล็อค บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

27 June 2020 | Others | KNOW WHO

ถุงซิปล็อค บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ขนาดมาตรฐาน มีหลายแบบ หลายขนาด

        - ถุงกระดาษคราฟ์ทซิปล็อค
        - ถุงซิปล็อคเคลือบ ก้นกลม
        - ถุงซิปล็อคเคลือบ ก้นเหลี่ยม 
        - ถุงซิปล็อคเคลือบ 2 ด้าน ก้นกลม
        - ถุงซิปล็อคเคลือบ 2 ด้าน ก้นเหลี่ยม 
        - ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 
        - ถุงซิปล็อคแบบใส Sunzip
        - ถุงซิปล็อค Sunzip แบบมีหูหิ้ว

บรรจุภัณฑ์ ถุงซิปล็อค

https://hongthaipackaging.com/category/food-beverage-packaging/ziplock/

หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์  โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์

https://hongthaipackaging.com/