นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน เตรียมเปิดสอบ 700 อัตรา !!

06 February 2020 | Others | KNOW WHO
นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน เตรียมเปิดสอบ 700 อัตรา - ติดยศ ร้อยตำรวจตรีหญิง [ ร.ต.ต.หญิง ] หรือ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ] - ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่ สอบสวน - อัตราเงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวมเงินเดือนเริ่มต้น 27,920 บาท - อยู่ตำแหน่งสอบสวน จากนั้นสามารถขอย้ายที่ทำงานและย้ายสายงานได้ - สมัครนายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 2563 นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 700 อัตรา แบ่งเป็น 1. บุคคลภายนอก เพศหญิง [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] จำนวน 50 อัตรา 2. บุคคลภายนอก เพศชาย [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] จำนวน 50 อัตรา 3. บุคคลภายใน ตำแหน่งใดก็ได้ หญิง/ชาย [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] จำนวน 400 อัตรา 4. บุคคลภายใน เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หญิง/ชาย [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] จำนวน 200 อัตรา วุฒิที่รับ - บุคคลภายนอก [คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] นิติศาสตร์บัณฑิต ไม่ต้องจบเนติบัณฑิต - บุคคลภายใน [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] นิติศาสตร์บัณฑิต ไม่ต้องจบเนติบัณฑิต ตำแหน่งที่บรรจุ - ติดยศ ร้อยตำรวจตรีหญิง [ ร.ต.ต.หญิง ] หรือ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ] - ลงตำแหน่งแล้วเมื่อครบตามกำหนด สามารถย้ายสถานที่ทำงาน หรือย้ายสายงานได้ - ตำแหน่ง รองสารวัตร สอบสวน [ ตำแหน่งที่ลงจะแจ้งภายหลังสอบติด ] - ตำแหน่งเลือกตามคะแนนที่สอบได้ หลังจากเข้าฝึกอบรม [ ระยะเวลาการฝึกอบรมจะแจ้งเมื่อสอบติด ] คุณสมบัติ สมัครนายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 2563 1. บุคคลภายนอก [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] 2. บุคคลภายใน [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 4. ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. 5. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [ BMI ] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม 6. ต้องวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ ไม่ต้องจบเนติบัณฑิต มีวุฒิอื่น ที่ไม่ใช่นิติศาสตร์ สมัครไม่ได้ !! 7. ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร คือ ผ่อนผันทหาร เป็นทหารเกณฑ์อยู่ หรือต้องเกณฑ์ทหาร [ ผู้เป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่บรรจุเป็นตำรวจ สมัครได้ รอประกาศ ] 8. ติดยศ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ] ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่สอบสวน เงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวม 27,920 บาท 9. เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ตอนจบการฝึกอบรม [ สอบออก ] อ่านเพิ่มเติม https://main.nine100.com/inquiry-63/