สมัครทหารอากาศ หญิง/ชาย เปิดรับ 908 อัตรา สอบทหารอากาศ 2563

06 February 2020 | Others | KNOW WHO

สมัครทหารอากาศ หญิง/ชาย เปิดรับ 908 อัตรา สอบทหารอากาศ 2563
     - อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
     - วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท
     - สมัครทางอินเตอร์เน็ต 14 ม.ค. – 24 ก.พ.63
     - สอบวันที่ 6 เม.ย.63
     - ประกาศผลสอบรอบแรก 16 เม.ย.63

ทหารอากาศ เปิดสอบ 2 ระดับชั้น
1.สัญญาบัตร (ติดยศ เรืออากาศตรี)  จำนวน 90 อัตรา
     - อายุ 18-35 ปี 
     - เกิด พ.ศ.2528-2545 
     - วุฒิ ป.โท จำนวน   3 อัตรา 
     - วุฒิ ป.ตรี จำนวน 87 อัตรา

2.ประทวน (ติดยศ จ่าอากาศตรี) จำนวน 818 อัตรา
     - อายุ 18-30 ปี 
     - เกิด พ.ศ. 2533-2545 
     - วุฒิ ปวส.        จำนวน    13 อัตรา 
     - วุฒิ ปวช.        จำนวน  438 อัตรา 
     - วุฒิ ปวช./ม.6 จำนวน   367 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะทหารอากาศ
     - คุณวุฒิ ป.โท/ป.ตรี/ปวส./ปวช. เกรดเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.20 
     - คุณวุฒิ ม.6 เกรดเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.00 
     - ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 29 มิ.ย.63

ทหารอากาศ ไม่รับผู้ชายที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
     - เป็นทหารเกณฑ์ ที่ปลดหลัง 1 พ.ค.63 (ปลดก่อนสมัครได้) 
     - จับได้ใบแดง และต้องเป็นทหารเกณฑ์ปี 2563 
     - ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
     - เกณฑ์ทหารปี 2563 (ยกเว้นจับได้ “ใบดำ” สามารถสมัครได้)

ส่วนสูง น้ำหนัก และรอยสัก กับการสมัครทหารอากาศ 
     - สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. (ยกเว้นบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอย่างอื่น) 
     - ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน 
     - มีรอยสักที่อยู่ภายใต้ร่มผ้า สมัครได้ (เมื่อสวมใส่เสื้อยืดคอวีแขนสั้น และกางเกงขาสั้น)

ข้อมูลที่มา  https://main.nine100.com/airforce-2020/