iTest ข้อสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน ชุดที่ 1

23 January 2020 | Others | KNOW WHO

ข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 2563 ชุดที่ 1 [ พฐ. 100 อัตรา ]


นายสิบตำรวจ อำนวยการ ข้อสอบเสมือนจริง ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดตัวจริง !!
ครบทั้ง 5 วิชาที่ใช้สอบ รวม 150 ข้อ 150 คะแนน Update ตามกองการสอบ


1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 40 คะแนน
2.ภาษาไทย 20 คะแนน
3.ภาษาอังกฤษ 40 คะแนน
4.สารสนเทศสำนักงาน 30 คะแนน
5.สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน 20 คะแนน

 

วิธีการทำข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 2563 [ พฐ. 100 อัตรา ]

  1. Print ข้อสอบออกมาทำ หรือเปิดผ่านหน้าจอมือถือ/คอมพิวเตอร์
  2. ทำในข้อสอบ ทดเลขในข้อสอบ (วันสอบจริง ไม่มีกระดาษทดเลขให้)
  3. เริ่มทำเวลา 13.30-16.30 น. ซึ่งเป็นเวลาสอบจริง (หากไม่สะดวกให้จับเวลาทำ 3 ชม.)
  4. เมื่อหมดเวลา ให้หยุดทำ และตรวจคำตอบกับเฉลยละเอียด
  5. ตรวจคำตอบคะแนน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://main.nine100.com/itest-forensic-1/