ขายส่ง กล่องรองเท้าผู้หญิง

25 October 2019 | Others | MARKETING

ขายส่ง กล่องรองเท้าผู้หญิง ผลิตมาจาก เยื่อกระดาษขาวมาจากแหล่งป่าปลูกตามาตรฐาน FSC:COC ตัวกระดาษสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ 100% ขนาดใส่แฟ้มมาตรฐานทั่วไปในท้องตลาด การออกแบบ สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และรวมเร็ว น้ำหนักกล่องมีความคลาดเคลื่อนตาม มอก. ที่ 5%

สามารถดูสินค้าต่างๆได้ที่ https://hongthaipackaging.com/product/brown-women-shoes-box/