แนวข้อสอบตำรวจ สายบัญชี

14 October 2019 | Others | MARKETING

แนวข้อสอบตำรวจ สายบัญชี มีหลากหลาย ทั้งหลักการบัญชีทั่วไป หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561

โดยสามารถอ่านรายละเอียดและข้อมูลต่างๆต่อได้ที่ https://main.nine100.com/police-ac/