โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครอาจารย์พลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว

14 October 2019 | Others | MARKETING

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครอาจารย์พลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว โดยมีตำแหน่งดังนี้

เปิดรับแหน่ง อาจารย์ [สบ.1] กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว 8 อัตรา
วิชามวย 1 อัตรา
วิชายูโด 3 อัตรา
วิชาต่อสู้ป้องกันตัว 2 อัตรา
วิชากีฬา 2 อัตรา รวมจำนวน 8 อัตรา

ส่วนคุณสมบัติและข้อมูลต่างๆ สามารถอ่านเพิ่มได้ที่ https://main.nine100.com/police-rpca/