ตำรวจ เตรียมเปิดสอบอีก 9,000 อัตรา

14 October 2019 | Others | MARKETING

ตำรวจ เตรียมเปิดสอบอีก 9,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ สตช. ] ได้รับอนุมัติตำรวจชั้นประทวน [ นายสิบ ] ตั้งใหม่ จำนวน 9,000 อัตรา แบ่งเป็น
1.ภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 4,500 อัตรา
2.ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน จำนวน 3,500 อัตรา
3.ภารกิจด้านนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา
4.ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 900 อัตรา

สามารถสอบถามและดูข้อมูลต่างๆเพิมได้ที่ https://main.nine100.com/police-9/