กระดาษคราฟท์ สีขาว

16 August 2019 | Others | MARKETING

กระดาษคราฟท์สีขาว เป็นวัสดุที่นำมาใช้เพื่อห่อสินค้า พัสดุต่างๆ ช่วยกันกระแทก กันการแตกหักของสินค้าได้ดี ทั้งยังสามารถนำไปปูพื้นรถยนต์ และอื่นๆได้อีก ลักษณะของกระดาษเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า ที่มีขนาดที่หลากหลาย และมีคุณภาพดี ไม่เปื่อย ไม่ยุ่ยง่าย และไร้กลิ่นปนเปื้อน

กระดาษคราฟท์ผลิตจาก ?

กระดาษคราฟท์ ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล หรือเนื้อไม้ต่างๆ ถูกนำมาผ่านกระบวนการเคมี และเครื่องจักรซึ่งจะเป็นเนื้อกระดาษ 100% ไม่มีการเจือปน โดยกระดาษคราฟท์จะมีความหนาอยู่ที่ 125 แกรมต่อตารางเมตร และมีขนาดขึ้นอยู่ที่ความต้องการของผู้ซื้อ สามารถสั่งได้ตามขนาดต่างๆที่ต้องการ

กระดาษคราฟท์ใช้กับธุรกิจอะไรได้บ้าง

กระดาษคราฟท์ เหมาะกับธุรกิจขนส่งต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ หรือนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการวัสดุมาห่อสินค้า และปกป้องวัสดุต่างๆ ไม่ให้เกิดการแตกหัก หรือเสียหายได้ง่าย ก็เหมาะที่จะนำกระดาษคราฟท์นี้ไปใช้งานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท่าน

ข้อดีของกระดาษคราฟท์

กระดาษคราฟท์สีขาว เป็นสิ่งช่วยให้วัสดุ หรือสิ่งของต่างๆไม่เกิดการแตกหักและเสียหายได้ง่าย ช่วยให้สินค้าที่ท่านกำลังขนส่งนั้นได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีต้นทุนราคาที่ต่ำมาก นอกจากนี้กระดาษคราฟท์ยังนับเป็นวัสดุรักโลกที่สามารถย่อยสลายได้เองตามกาลเวลา และไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสัตว์ต่างๆอีกด้วย นอกจากนี้ตัวกระดาษคราฟท์ชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นสีขาวช่วยสร้างความสวยงาม และจุดเด่นได้เป็นอย่างดี