ถาดใส่แก้วกระดาษ

07 August 2019 | Others | MARKETING

ถาดใส่แก้ว ผลิตจากกระดาษ(Cup Carrier)

ถาดใส่แก้วกระดาษ เป็นเยื่อกระดาษขึ้นรูป มี 2 แบบคือสำหรับวางเครื่องดื่ม 2 ช่อง และ 4 ช่อง กันกระแทก สามารถใช้แทนพลาสติกและฟองน้ำได้ recycle 100% ผลิตและขายส่งจากโรงงานโดยตรง

ถาดใส่แก้วเหมาะสำหรับใช้คู่กับแก้วกระดาษ ขนาดต่างๆ เพื่อช่วยในการถือ หรือหยิบจับได้ง่าย ทำให้น้ำหรือกาแฟไม่หก รวมไปถึงตัวถาดทำมาจากกระดาษรีไซเคิล ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์รักโลกที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ร้านที่ใช้ถาดกระดาษนี้ได้อีกด้วย