ฝาปิดแก้ว

07 August 2019 | Others | MARKETING

ฝาปิดแก้ว เป็นสิ่งของที่ใช้ควบคู่กับบรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆเช่นแก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ ชามกระดาษ เป็นต้น โดยฝาปิดนั้นจะมีลักษณะเป็นวงกลมมีทั้งแบบเรียบ และนูนขึ้น ใช้สำหรับปิดบรรจุภัณฑ์ที่ท่านต้องการ ช่วยให้ไม่เกิดการหก เลอะเทอะ และยังส่งผลให้สะดวกต่อการรับประทาน นอกจากนี้ฝาปิดยังช่วยในเรื่องความสวยงาม การเอาใจใส่ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจท่านนั้นดีขึ้นอีกด้วย

ฝาปิดแก้ว ,ถ้วย ,ชาม แบบพลาสติกผลิตจาก ?

ฝาปิด ผลิตมาจากพลาสติก PP(PolyProlylene) PP หรือโพลี่โพรพีลีน ซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติกโพลิเมอร์เรซินประเภทหนึ่ง มีความหนาแน่นค่อนข้างต่ำ โดยมีความหนาแน่น 0.90-0.91 เท่านั้น และยังมีจุดหลอมเหลวถึง 160-170 องศาเซลเซียส โดย PP นิยมใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารต่างๆ

ฝาปิดแก้ว ,ถ้วย ,ชาม แบบพลาสติกใช้กับธุรกิจอะไรได้บ้าง

ฝาปิด อีกสิ่งที่เหมาะแก่การนำไปใช้สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อช่วยให้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของธุกิจนั้นใช้งานได้ง่าย และสวยงามยิ่งขึ้น โดยการใช้งานฝาปิดแก้วนั้นจะควบคู่ไปกับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ตามขนาด และความเหมาะสม ซึ่งมีให้เลือกใช้งานได้หลอกหลายรูปแบบ และหลากหลายลวดลายขึ้นอยู่ที่ความต้องการของท่าน

ข้อดีของฝาปิดแก้ว ,ถ้วย ,ชาม แบบพลาสติก

ฝาปิดบรรจุภัณฑ์ มีข้อดีที่โดดเด่นเลยคือการช่วยให้ลูกค้าสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มได้ง่ายยิ่งขึ้น และลดการเกิดหกเลอะเทอะได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความสวยงาม และการเอาใจใส่จากผู้ขายที่ทำให้ลูกค้าเหมื่อนได้รับการดูแลอย่างดี ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจ และกลับมาซื้อาหารของท่านอีกได้