แผงไข่ (Egg tray)

07 August 2019 | Others | MARKETING

แผงไข่ คืออะไร มีขนาดเท่าไหร่ ทำจากวัสดุอะไรบ้าง

แผงไข่ หรือถาดรองไข่ที่นิยมใช้กันทั่วไปทำจากวัสดุ 2 ชนิดได้แก่ ถาดรองไข่ทำจากพลาสติกและแผงไข่กระดาษ แต่ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์กันกระแทกส่วนใหญ่ จึงผลิตจากเยื่อกระดาษขึ้นรูป เนื่องจากย่อยสลายได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยแผงไข่กระดาษก็คือบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปที่นำมาใช้แทนแผงไข่พลาสติก

ขนาดและราคาจำหน่ายแผงไข่

ราคาแผงไข่กระดาษที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ราคาจะแตกต่างกันไปตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ สำหรับราคาขายปลีก มีดังนี้

  • แผงไข่กระดาษแบบมีรู บรรจุ 30 ฟอง ขนาด 29.5×29.5×4.7 cm ราคา 2.76 ต่อแผง
  • แผงไข่กระดาษแบบไม่มีรู บรรจุ 30 ฟอง ขนาด 29.5×29.5×4.7 cm ราคา 2.76 ต่อแผง
  • แผงไข่กระดาษ 18 ฟอง ขนาด 6 × 34.1 × 6.7 cm ราคา 4.25 ต่อแผง
  • แผงไข่กระดาษ 12 ฟอง ขนาด 29.6 × 24.5 × 6.9 cm ราคา 3.20 ต่อแผง
  • แผงไข่กระดาษ 10 ฟอง ขนาด 24.7 × 24.1 × 6.7 cm ราคา 3.20 ต่อแผง
  • แผงไข่กระดาษ 6 ฟอง ขนาด 30.2 × 24.4 × 6.7 cm ราคา 6.9 ต่อแผง

แผงไข่ ใช้กับธุรกิจด้านไหน 

แผงไข่ เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ใช้ได้ทั้งไข่เป็ด ไข่ไก่หรือไข่แปรรูป เช่น ไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้า แผงไข่กระดาษ จึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง รวมไปถึงธุรกิจร้านอาหารที่ต้องใช้ไข่เป็ดไข่ไก่และไข่แปรรูป เป็นส่วนประกอบในเมนูอาหาร เมื่อต้องซื้อเป็นวัตถุดิบไว้มากๆ แผงไข่จะช่วยรักษาสภาพและป้องกันการกระแทกได้ดี นอกจากนั้นแผงไข่ยังใช้กับธุรกิจขนส่ง เช่น ขนส่งไข่จากฟาร์มไปยังผู้ค้าส่ง

ข้อดีของแผงไข่

แผงไข่กระดาษ นอกจากเป็นวัสดุกันกระแทกป้องกันไม่ให้ไข่แตกได้ง่ายแล้ว ยังเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากเยื่อกระดาษขึ้นรูปสีน้ำตาลทำจากกระดาษรีไซเคิลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ข้อดีของแผงไข่ยังนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ทำเป็นคอนโดเลี้ยงจิ้งหรีด ใช้ทำฝ้าเพดานห้องเพื่อช่วยระบายอากาศหรือใช้ทำฝาผนังห้องซ้อมดนตรีเพื่อกันเสียง