กล่องไปรษณีย์ KERRY

07 August 2019 | Others | MARKETING

กล่องกระดาษลูกฟูก คือ

กล่องกระดาษลูกฟูก คือ บรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้งานเพื่อใส่พัสดุต่างๆ ทำมาจากกระดาษลูกฟูก มีรูปทรงเป็นแผ่นกระดาษ 2 ข้างประกบเข้าหากัน โดยตรงกลางของแผ่นจะมีลอนกระดาษเพื่อช่วยรองรับน้ำหนัก หรือกันกระแทก ส่วนขนาดความหนาของกล่องกระดาษลูกฟูกมีตั้งแต่ขนาด 00(AAA) เป็นขนาดที่เล็กที่สุดไปจนถึง ขนาดเบอร์ I ที่เป็นขนาดใหญ่มากที่สุด นิยมนำกล่องกระดาษลูกฟูกมาใส่พัสดุ สินค้าต่างๆ ก่อนจะนำไปส่งต่อให้บริษัทขนส่ง และเข้าสู่กดระบวนการขนส่งต่อๆไป รวมทั้งสามารถออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูกตามขนาดอื่นๆ ที่ต้องการ และยังสามารถพิมพ์งานลวดลาย เพื่อช่วยทำให้บรรจุภัณฑ์สวยงามยิ่งขึ้น ช่วยให้เพิ่มราคาสินค้า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์อีกด้วย

กล้องกระดาษลูกฟูก Kerry

กล่องไปรษณีย์ Kerry เป็นกล่องกระดาษที่มีลักษณะกล่องเหมื่อนกล่องไปรษณีย์ชนิดอื่นๆ ที่ต่างกันเห็นได้ชัดคือสีของตัวกล่อง kerry จะเป็นสีขาว โดยกล่องไปรษณีย์ส่วนมากจะเป็นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้ม ซึ่งเป็นสีมาจากกระดาษโดยไม่มีการย้อม ต่างกับ Kerry ซึ่งผ่านกระบวนการย้อมสีกล่องให้เป็นสีขาว ช่วยให้ดูสบายตา สวยงาม มากยิ่งขึ้น