กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น คือ

07 August 2019 | Others | MARKETING

กล่องกระดาษลูกฟูกห้าชั้น (Double Waal) ประกอบไปด้วย กระดาษลูกฟูก 5 แผ่น เป็นกระดาษผิวเรียบ 3 แผ่น ประกบเข้าหากัน โดยมีกระดาษลูกฟูกอีก 2 แผ่น เป็นแบบลอนลูกฟูกขั้นอยู่ตรงกลาง โดยลอนของลูกฟูก 2 แผ่นนี้สามารถสับขนาดของลอนได้ตามความต้องการ เพื่อช่วยให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น หรืออยากที่จะช่วยให้รับแรงกระแทก เจาะทะลุได้ดีมากขึ้น ก็สามารถทำได้  โดยแต่ละลอนจะมีความสามารถที่ต่างกันออกไป

กระดาษลูกฟูก ทำมาจาก?

ส่วนใหญ่กระดาษลูกฟูกจะทำมาจากเศษกระดาษเหลือใช้ หรือวัสดุรีไซเคิล โดยนำมาเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบาและราคาถูก ในกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูก ไม่มีการใช้วัสดุมีพิษเป็นส่วนประกอบ ไม่ทำลายชั้นโอโซน นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษลูกฟูกเมื่อถูกนำไปใช้แล้ว ร้อยละ 74 จะถูกนำไปรีไซเคิล ถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ที่นำไปรีไซเคิลมากที่สุด

การนำกล่องกระดาษลูกฟูกไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทลูกฟูก แก้วกาแฟกระดาษ หรือกล่องอาหารกระดาษ ไม่ได้เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคตามกระแสการอนุรักษ์เท่านั้น แต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในหลายๆด้าน ดังนี้

  1. เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการส่งออก เพราะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเรียงภายในตู้ Container ช่วยควบคุมต้นทุนสินค้าและการขนส่งให้กับผู้ประกอบการได้มาก
  2. บรรจุภัณพ์ที่ผลิตจากกระดาษลูกฟูก มีน้ำหนักเบาเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการขนส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางอากาศ
  3. กล่องกระดาษลูกฟูกสามารถพิมพ์ลวดลายหรือเน้นพิมพ์เพื่อสื่อข้อความรูปภาพและระบุรายละเอียดของสินค้า เมื่อจัดวางบนชั้นวางสินค้าทำให้สะดุดตากระตุ้นความสนใจของลูกค้าแลกลุ่มผู้บริโภคได้ดีกว่าบรรจุภัณฑ์อื่นๆ
  4. กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มการป้องกันความเสียของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากการกระแทกหรือกดทับขณะเคลื่อนย้ายหรือระหว่างกระบวนการขนส่งได้ดี