บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม คือ

29 July 2019 | Others | MARKETING

จากปัญหาขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย อย่างเช่นแก้วพลาสติก 1 ใบ หรือถุงพลาสติก 1 ใบ ใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ส่วนกล่องโฟมหรือบรรจุภัณฑ์จากโฟมไม่สามารถย่อยสลายได้เอง การเผาทำลายยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ แต่ข้อดีของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะร้านค้าปลีกหรือร้านขายอาหารขายของกินประเภทรถเข็น ก็คือ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูก เมื่อเทียบกับการใช้ กล่องกระดาษใส่อาหาร แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

กล่องกระดาษใส่อาหาร และ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น จริงหรือไม่?

กล่องสำหรับใส่อาหาร ถุงพลาสติก และแก้วเครื่องดื่ม เช่น แก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษ คือองค์ประกอบสำคัญของอาชีพขายอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อมีการรณรงค์ให้ลดหรือเลิกใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟมและพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือต้องใช้เวลาในการย่อยสลาย กล่องกระดาษใส่อาหาร แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกอื่น ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ กลายเป็นตัวเลือกและถูกนำมาใช้แทน สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือเจ้าของแบรนด์ธุรกิจ การใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก อาจส่งผลดีและถือเป็นกลยุทธ์สำคัญด้านการตลาด ส่วนผู้ประกอบหรือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ส่วนหนึ่งอาจมองว่าการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ทำให้ต้นทุนสูงและต้องขายแพงหรือต้องลดปริมาณสินค้าลง

การใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นจริงหรือไม่ ปัญหานี้ในมุมมองของพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพ ราคาบรรจุภัณฑ์อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนบ้าง แต่ในภาพรวมเมื่อการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เป็นการตอบสนองต่อกระแสสังคมที่ดี ผลกระทบเกิดขึ้นกับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเช่นเดียวกัน เมื่อจำเป็นต้องใช้ กล่องกระดาษใส่อาหาร แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ที่อาจมีราคาแพงมากกว่ากล่องโฟมหรือถุงพลาสติก คนที่มองเห็นโอกาสจะสร้างจุดขายทำให้อาหารและเครื่องดื่มหรือแบรนด์สินค้าโดดเด่นและได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้า ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น

  • คิดค้นหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติให้มีเอกลักษณ์ และเหมาะสมกับสินค้าของตนเอง
  • โฆษณาประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อทำให้ลูกค้ารับรู้ว่าอาหารและเครื่องดื่มของร้านเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งนอกจากปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคแล้ว ยังลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
  • ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก สร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า ทำให้สินค้าโดดเด่นและน่าสนใจเหนือคู่แข่งในด้านการตลาดที่ขายอาหารและเครื่องดื่มประเภทเดียวกัน

การใช้กล่องกระดาษใส่อาหาร และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก อาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้นบ้าง แต่เมื่อเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ผู้ประกอบการรายย่อยหรือพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมืออาชีพจะสามารถรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน

หากสนใจกล่องกระดาษใส่อาหาร คลิ๊ก https://hongthaipackaging.com/category/food-beverage-packaging/paper-cup/