กล่องกระดาษลูกฟูก คือ

29 July 2019 | Others | MARKETING

กล่องกระดาษลูกฟูก คือ

กล่องกระดาษลูกฟูก คือ บรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้งานเพื่อใส่พัสดุต่างๆ ทำมาจากกระดาษลูกฟูก มีรูปทรงเป็นแผ่นกระดาษ 2 ข้างประกบเข้าหากัน โดยตรงกลางของแผ่นจะมีลอนกระดาษเพื่อช่วยรองรับน้ำหนัก หรือกันกระแทก ส่วนขนาดความหนาของกล่องกระดาษลูกฟูกมีตั้งแต่ขนาด 00(AAA) เป็นขนาดที่เล็กที่สุดไปจนถึง ขนาดเบอร์ I ที่เป็นขนาดใหญ่มากที่สุด นิยมนำกล่องกระดาษลูกฟูกมาใส่พัสดุ สินค้าต่างๆ ก่อนจะนำไปส่งต่อให้บริษัทขนส่ง และเข้าสู่กดระบวนการขนส่งต่อๆไป รวมทั้งสามารถออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูกตามขนาดอื่นๆ ที่ต้องการ และยังสามารถพิมพ์งานลวดลาย เพื่อช่วยทำให้บรรจุภัณฑ์สวยงามยิ่งขึ้น ช่วยให้เพิ่มราคาสินค้า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์อีกด้วย

กล่องกระดาษลูกฟูกที่เหมาะกับธุรกิจออนไลน์

กล่องกระดาษลูกฟูก เหมาะกับธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งทุกชนิด เนื่องจากราคาที่ถูก แข็งแรง ทนทาน ทั้งยังสามารถรีไซเคิลได้ 100% แต่ด้วยคุณสมบัติของกล่องในแต่ละขนาด ทำให้ มีวิธีเลือกกล่องกระดาษลูกฟูกที่แตกต่างกันออกไป จึงจำเป็นต้องศึกษาและหาข้อมูลก่อน เพื่อช่วยในการเลือกใช้งานบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกได้ตามความต้องการ และตอบสนองต่อสินค้าของท่านมากที่สุด โดยตัวกล่องถูกแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ดังนี้

1. กล่องฝาชน / RSC

กล่องกระดาษลูกฟูกธรรมดา ที่พบเห็นได้ทั่วไป นิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทั่วๆไป ทั้งยังมีราคาที่ถูก แข็งแรง ทนทาน

ลักษณะของตัวกล่อง : จะเป็น 4 เหลี่ยม สามารถเปิดใส่ได้จากด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างชนกันสนิทมีฝาเปิดปิดกว้างเท่ากันฝากล่องแผ่นนอก

นิยมใช้งานเป็น : กล่องใส่เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินอุปโภคต่างๆ

2. กล่องฝาเกย / OSC

กล่องกระดาษลูกฟูก แบบฝาเกย เป็นอีกกล่องที่สามารถพบเห็นได้อยู่บ่อยครั้ง ตัวกล่องมีความแข็งแรง ทนทาน จึงถูกหยิบมาใช้งานกับพัสดุที่มีน้ำหนักอยู่บ่อยครั้ง

ลักษณะของตัวกล่อง : จะเป็นกล่อง 4 เหลี่ยม สามารถเปิดได้จากด้านบนและด้านล่าง เช่นเดียวกับกล่องฝาชน ส่วนฝาด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเกยกันมีฝาเปิดปิดกว้างเท่ากันฝากล่องด้านนอกกว้างเท่ากับ ด้านกว้างของกล่อง ทำให้ทับกันสนิท

นิยมใช้งานเป็น : กล่องใส่เฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้า พุสดุที่มีขนาดใหญ่ต่างๆ

3. กล่องฝาครอบ / FTD

กล่องกระดาษลูกฟูก แบบฝาครอบ เป็นกล่องที่ค่อนข้างพบเห็นได้บ่อยกับสินค้าจำพวก เสื้อผ้า รองเท้า ตัวกล่องมีความแข็งแรง ป้องกันแรงกระแทก หรือเจาะทะลุได้ดี รวมทั้งมีเอกลัษณืเฉพาะตัวที่ต่างจากกล่องทั่วไปอีกด้วย

ลักษณะของตัวกล่อง : จะเป็นกล่อง 4 เหลี่ยม สามารถเปิดโดยยกกล่องที่สวมกันอยู่ด้านบนขึ้น โดยตัวกล่อง จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ด้านล่าง และด้านบน สามารถนำ 2 ส่วน มาครอบกันได้สนิท แบ่งออกได้เป็น 2 ชั้น คือ ฝาครอบกับตัวกล่อง

นิยมใช้งานเป็น : กล่องใส่เสื้อผ้า รองเท้า สินค้าที่ต้องการแสดงให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อเปิดกล่อง

4. กล่องผลไม้ / FTHS

กล่องกระดาษลูกฟูก แบบกล่องผลไม้ เป็นกล่องที่ใช้สำหรับใส่ผลไม้สดต่างๆ โดยเฉพาะ มีแข็งแรงทนทาน และสามารถรักษาความสดของผลไม้ได้ดี

ลักษณะของตัวกล่อง : จะเป็นกล่อง 4 เหลี่ยม สามารถเปิดได้โดยแยกกล่องที่สวมกันอยู่ หรือเปิดจากฝาด้านบนและด้านล่าง โดยใช้ลักษณะของกล่อง FTD กับ RSC มาผสมกัน ตัวกล่องจะมี 2 ชั้น แต่ละชั้นสามารถเปิดด้านบนและด้านล่างได้

นิยมใช้งานเป็น : นิยมใช้เพื่อการขนส่งสินค้าจำพวก ผัก ผลไม้ เท่านั้น

5 .กล่องฝาเสียบ / Mailer

กล่องกระดาษลูกฟูก แบบฝาเสียบ เป็นกล่องที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือ ตัวกล่องถูกปิดสนิทยกเว้นด้านบนของกล่องจะทำเป็นฝาไว้ให้เปิดได้ มีราคาที่ถูก ช่วยลดต้นทุน ทั้งยังสามารถเก็บรักษาพัสดุด้านใดกล่องได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของตัวกล่อง : จะเป็นกล่อง 4 เหลี่ยม ที่ทุกด้านของกล่องปิดสนิท สามารถเปิดได้จากฝาด้านบนกล่องเท่านั้น

นิยมใช้งานเป็น : นิยมใช้กับสินค้าจำพวกต้องการแสดง หรือใช้สำหรับบริษัทที่ต้องการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์

6. กล่องไดคัท / Die-Cut

กล่องกระดาษลูกฟูก แบบไดคัท คือการทำกล่องด้วยวิธีการตัด ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ดีไซน์เพื่อความสวยงาม และสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ ทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย

ลักษณะของตัวกล่อง : จะเป็นกล่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะของสินค้า มีความแข็งแรง สวยงาม สามารถทำตามรูปร่างของสินค้าได้

นิยมใช้งานเป็น : นืยมใช้สำหรับพัสดุที่จำเป็นต้องช่องใส่เฉพาะตัว เช่น การ์ดจอ อุปกรณไฟฟ้า สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น

ความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก จำเป็นต้องมีความแข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักของพัสดุ สินค้า โดยจะแบ่งความแข็งแรงของกล่องได้เป็นจำนวนชั้น แบ่งออกได้เป็น 4 ชั้น ดังนี้

1.กล่องกระดาษลูกฟูกสองชั้น (Singgle Face) ประกอบไปด้วย กระดาษลูกฟูกผิวเรียบ 2 แผ่น ประกบเข้าหากัน นิยมใช้กับพัสดุ สินค้าที่มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด และเป็นชนิดกล่องที่มีราคาถูกที่สุด

2.กล่องกระดาษลูกฟูกสามชั้น (Single Wall) ประกอบไปด้วย กระดาษลูกฟูก 3 แผ่น เป็นกระดาษผิวเรียบ 2 แผ่น ประกบเข้าหากัน และอีก 1 แผ่น เป็นแบบลอนลูกฟูกอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษ ทำให้ช่วยรับน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยในการลดแรงกระแทกได้ดี เหมาะกับสินค้า พัสดุ ขนาดกลาง

3.กล่องกระดาษลูกฟูกห้าชั้น (Double Waal) ประกอบไปด้วย กระดาษลูกฟูก 5 แผ่น เป็นกระดาษผิวเรียบ 3 แผ่น ประกบเข้าหากัน โดยมีกระดาษลูกฟูกอีก 2 แผ่น เป็นแบบลอนลูกฟูกขั้นอยู่ตรงกลาง โดยลอนของลูกฟูก 2 แผ่นนี้สามารถสับขนาดของลอนได้ตามความต้องการ เพื่อช่วยให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น หรืออยากที่จะช่วยให้รับแรงกระแทก เจาะทะลุได้ดีมากขึ้น ก็สามารถทำได้  โดยแต่ละลอนจะมีความสามารถที่ต่างกันออกไป

4.กล่องกระดาษลูกฟูกเจ็ดชั้น (Triple Wall) ประกอบไปด้วยกระดาษลูกฟูก 7 แผ่น เป็นกระดาษผิวเรียบ 4 แผ่น ประกบเข้าหากัน โดยมีลอนลูกฟูกอีก 3 แผ่น เป็นแบบลอนลูกฟูกขั้นอยู่ตรงกลาง เป็นขนาดกล่องที่หนา และแข็งแรงที่สุด นิยมนำไปใช้เพื่อรองรับพัสดุ สินค้า ที่มีน้ำหนักมาก ตัวลอนตรงกลางยังสามารถเปลี่ยนแปลง เลือกสรรค์ขนาดเองได้ตามต้องการแบบ กล่องกระดาษลูกฟูกห้าชั้น

หากสนใจกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดต่างๆ คลิ๊ก https://hongthaipackaging.com/category/corrugated-box-kt/