กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) คือ?

29 July 2019 | Others | MARKETING

กระดาษคราฟท์ คือ อะไร

กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) คือ กระดาษที่ผลิตมาจากเยื่อเคมี (Chemical Pulp) จากกระบวนการคราฟท์ (Kraft Process) เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อแปรสภาพจากเนื้อไม้มาเป็นเยื่อกระดาษไม้ (Wood Pulp) วิธีการนั้นจะใช้ทั้งสารเคมี และความร้อนเพื่อทำการแยกเยื่อไม้ เราเรียกวิธีการนี้ว่าการกระบวนการคราฟท์ ซึ่งจะทำให้ได้กระดาษที่มีความแข็งแรง คงทน และมีความเหนียวสูง

โดยทั่วไปกระดาษคราฟท์ จะมีสีตามเนื้อไม้ที่นำมาใช้ ซึ่งหากต้องการสีที่แตกต่างสามารถนำกระดาษมาฟอกสีขาวก่อนได้ นอกเหนือจากนี้กระดาษคราฟท์ยังมีคุณสมบัติที่ดีกว่ากระดาษชนิดอื่นๆ ในหลายๆด้าน เช่น ความแข็งแรงทีมากกว่า สามารถค้านทานการเปียกจากน้ำได้ดีกว่า ทั้งยังสามารถต้านทานการเสียดสี การเจาะทะลุ เนื้อกระดาษมีความเรียบ ช่วยให้สามารถนำไปใช้กับงานพิมพ์ต่างๆได้สวยกว่ากระดาษชนิดอื่นๆ

กระดาษคราฟท์ นอกจากมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมจะทำเป็นบรรจุภัณฑ์ มากมายแล้วนั้น ยังมีข้อดีอีกข้อที่เป็นส่วนช่วยให้คนหันมาสนใจ และเลือกใช้กระดาษชนิดสูงขึ้นนั่คือ การช่วยลดปัญหาด้านมลพิษด้านสภาวะแวดล้อมนั่นเอง หรือหากพูดให้เข้าใจง่ายๆ กระดาษคราฟท์ เป็นวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิล (recycle) และนำมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ไม่ก่อปัญหาขยะส่วนเกินเพิ่ม เหมื่อนบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น พลาสติก โฟมเป็นต้น ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ กระดาษคราฟท์ จึงนิยมนำมาใช้งานทั้งในด้านอุตสาหกรรม และการขนส่งต่างๆ

ประเภทของกระดาษคราฟท์

กระดาษคราฟท์ ถูกสร้างขึ้นมาหลากหลายชนิด และมีคุุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เพราะถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะนำกระดาษไปใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์ แต่ก็มีพัสดุ หรือสินค้าที่ต้องการใส่ลงไปแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการที่จะให้ใช้กระดาษที่มีเพียงอย่างเดียว หรือขนาดเดียวคงไม่สามารถที่จะนำไปใช้กับทุกๆพัสดุได้ ทั้งยั้งมีหลายๆท่านที่ต้องการนำกระดาษคราฟท์ไปใช้เพื่อการอีกด้วย นี่จึงเป็นเหตุให้กระดาษคราฟท์มีหลากหลายชนิดให้เลือกสรรค์ เพื่อให้ท่านได้เลือกหามาใช้ได้ตรงตามความต้องการ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

กระดาษคราฟท์ สีขาว KW

กระดาษคราฟท์ KW มีสีผิวขาว เหมาะเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศา และยังเหมาะสำหรับงานพิมพ์ต่างๆ เนื่องจากพื้นผิวมีความเรียบ สวย นิยมใส่พัสดุ เช่น กล่องของเล่น หุ่นฟิคเกอร์ ไปจนถึงเครื่องสำอางชนิดต่างๆ

(น้ำหนักมาตราฐาน :170g. กรัม/ตารางเมตร)

กระดาษคราฟท์ สีเหลืองทอง KA

กระดาษคราฟท์ KA มีสีผิวเหลือทอง มีคุณสมบัติสามารถทนต่อความชื้นได้ดี ทั้งยังสามารถพิมพ์งานลวดลายต่างๆได้สวย ทนทาน รับน้ำหนักได้มาก นิยมใช้งานกับพัสดุจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร )

กระดาษคราฟท์ สีเหลืองทอง KC

กระดาษคราฟท์ KC มีสีผิวเหลืองทอง เป็นกระดาษท์ที่มีความหลากหลายในการใช้งาน มีความสามารถกันความชื้นได้ ทั้งยังสามารถนำเข้าห้องเย็นได้ นิยมใช้งานกับพัสดุทั่วไป ทั้งอุปโภคและบริโภค

(น้ำหนักกระดาษ 125g. 150g. 185g. 230g. กรัม/ตารางเมตร)

กระดาษคราฟท์ สีเหลืองอ่อนธรรมชาติ KI

กระดาษคราฟท์ KI มีสีผิวเหลืองอ่อนธรรมชาติ เป็นกระดาษที่มีความสามารถในการจัดเรียง วางซ้อนได้ง่าย และยังทนต่อความชื้นของอากาศได้ นิยมนำไปใช้กับพัสดุขนาดเล็กที่ไม่เน้นด้านความแข็งแรงมากนัก เช่น สร้อย พวงกุนแจ เคสโทรศัพท์เป็นต้น

( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร )

กระดาษคราฟท์ สีเหลืองอ่อนธรรมชาติ KII

กระดาษคราฟท์ KII มีสีผิวเหลืองอ่อนธรรมชาติ เป็นกระดาษอีกชิ้นที่เหมาะแก่การใส่พัสดุชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย เนื่องจากมีความแข็งแรงไม่มากนัก แต่สามารถป้องกันความชื้นได้ ทั้งยังสามารถเก็บไว้ในห้องเย็นได้อีก นอกจากนี้ยังเป็นกระดาษที่มีราคาค่อนข้างถูก จึงช่วยให้ลดต้นทุนการสั่งซื้อได้อีกด้วย

(น้ำหนักมาตราฐาน : 125g. 150g. 185g. กรัม/ตารางเมตร)

กระดาษคราฟท์ สีเหลืองอ่อนธรรมชาติ KK

กระดาษคราฟท์ KK มีสีผิวเหลืองอ่อนธรรมชาติ เป็นกระดาษคราฟท์เกรดต่ำ แต่มีความแข็งแรง ทนทานใช้ได้ ทั้งยังเหมาะสำหรับการวางเรียงซ้อน นิยมนำไปใช้กับพัสดุต่างๆ เช่น กล่องลังเบียร์ กล่องใส่มาม่า เป็นต้น

( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150,185 กรัม/ตารางเมตร )

ค่าความแข็งแรงของกระดาษคราฟท์แต่ละชนิด (Kraft Liner Board Specification)

เกรดกระดาษ

(Paper Grade)

น้ำหนัก / กรัม

(Basic Weight)

ค่าแรงกดวงแหวน

(Ring Crush)

ค่าความต้านทานแรงทะลุ

(Bursting strength)

ระดับความชื้น

(Moisture)

KA125 125 160-170 390-400 6-9
KA150 150 210-220 460-490 6-9
KA185 185 280-300 520-560 6-9
KA230 230 380-410 640-680 6-9
KI125 125 125-155 300-350 6-9
KI150 150 170-200 370-440 6-9
KI185 185 230-260 460-540 6-9
KP175 175 210 410 6-9
KP275 275 345 600 6-9
KT125 125 140 275 6-9
KT150 150 190 350 6-9
TA125 125 150-155 275-320 6-9
TA150 150 200-215 350-375 6-9

กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) กับงานบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ คือ หีบห่อลักษณะต่างๆที่ใช้ในการบรรจุสินค้าหรือพัสดุลงไป มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครอง ป้องกันสิ่งของต่างๆที่อยู่ด้านในให้ปลอดภัยจากกระบวนการต่างๆ ก่อนที่จะถึงมือผู้รับ ด้วยเหตุนี้บรรจุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องมีความแข็งแรง ทนทาน และยังต้องมีราคาที่ถูก นี่จึงเป็นเหตุให้กระดาษคราฟท์เข้ามามีบทบาท เนื่องจากตัวกระดาษมีความสามารถที่เหมาะสมจะเป็นบรรจุภัณฑ์อย่างมาก ทั้งยังเป็นส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) ใช้ผลิตเป็นอะไรได้บ้าง ?

กระดาษคราฟท์ ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาเพื่อนำมาทนแทนการใช้พลาสติก และปัญหาขยะต่างๆ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของกระดาษคราฟท์นั้นจะไม่ตายตัว โดยสามารถนำไปดัดแปลง พับ ตัด หรือติดปะเข้ากับสิ่งไหนก็ได้ ซึ่งทำให้ตัวของกระดาษนั้นมีความหลากหลายในการนำไปใช้งาน เช่น กล่องใส่อาหาร กระดาษห่อของขวัญ ที่คั่นหนังสือ ปกสมุด ป้ายแท็กสินค้า ถุงกระดาษคราฟท์ ที่ครอบแก้วกาแฟ ไปจนกระทั่งงานฝีมือต่างๆ อีกมากมาย

ข้อดี-ข้อเสีย กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper)

ตอนนี้หลายๆท่านคงทราบกันแล้วว่ากระดาษคราฟท์ มีประเภทอะไรกันบ้างและนำไปใช้เป็นอะไรได้บ้าง สุดท้ายนี้ผมจึงอยากจะขอสรุป ถึงข้อดี-ข้อเสีย ของกระดาษคราฟท์ ให้ได้รู้กัน ดังนี้

ข้อดี กระดาษคราฟท์

  • มีความแข็งแรง ทนทานสูง เหมาะแกนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
  • กระดาษมีน้ำหนักที่เบา แต่สามารถรองรับสิ่งของหนักๆได้
  • พื้นผิวเรียบ จึงทำให้เหมาะแก่การงานพิมพ์ ช่วยเพิ่มความสวยงาม และโฆณาให้กับแบรนด์
  • สามารถนำกลับมารีไซเคิล ใช้งานได้ใหม่ ช่วยลดปัญหามลภาวะจากขยะ
  • สามารถดัดแปลง และใช้งานได้หลากหลาย
  • มีราคาถูก ช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทได้

ข้อเสีย กระดาษคราฟท์

  • ไม่สามารถป้องกันการซึมของน้ำ และการเปียกหากโดนแช่อยู่ในน้ำ
  • ทนต่อแรงเจาะทะลุได้ไม่ดีนัก เมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่น
  • ไม่สามารถป้องกันความชื้นและความมันได้สูงนัก

 

หากสนใจกระดาษคราฟท์ ขนาดต่างๆ คลิ๊ก https://hongthaipackaging.com/category/kraft-paper-sheets/