นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ และภาชนะ รักษ์โลก

10 May 2019 | Others | DESIGN DEAL

บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติล้วนๆ ซึ่งในกระบวนการผลิตไม่มีสารเคมีหรือวัสดุอื่นๆ เจือปนหรือนำมาเป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มความคงทนของบรรจุภัณฑ์ ก็จะเรียกกันว่าบรรจุภัณฑ์ หรือ “ภาชนะรักษ์โลก” เพราะนอกจากย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วนั้น วัสดุประเภทเยื่อกระดาษที่นำมาผลิตกล่องกระดาษใส่อาหาร แก้วกระดาษ และถ้วยกระดาษ ยังปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ วัสดุจากธรรมชาติ ส่วนนวัตกรรมที่เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกได้แก่อะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ และภาชนะ รักษ์โลก

การรณรงค์เพื่อลดปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปัญหาขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้นั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ หรือองค์กรธุรกิจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ และภาชนะรักษ์โลกรูปแบบใหม่ขึ้นมามากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ดังนี้

1.ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าประเภทอาหารตามตลาดนัด นอกจากใช้เป็นภาชนะใส่อาหารให้กับลูกค้าแล้ว บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ใช้เป็นสื่อโฆษณาทำให้สินค้าได้รับความสนใจมากขึ้น

2.ประโยชน์สำหรับผู้บริโภค ปลอดภัยต่อสุขภาพ สร้างความภาคภูมิใจ จากการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการลด ละ เลิก การใช้กล่องโฟม กล่องพลาสติก ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม และประเภทของบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

จากการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการลด ละ เลิก ใช้กล่องโฟมสำหรับใส่อาหาร ก็มีการค้นคว้าวิจัย และนำวัสดุจากธรรมชาติซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มาผลิตเป็นกล่องอาหารได้หลากหลายแบ่งเป็นประเภทๆ ได้ดังนี้

1.กล่องกระดาษใส่อาหาร ผลิตจากเยื่อไม้หรือเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่ส่วนใหญ่มีสีขาว เพราะไม่มีสารเติมแต่งใดๆ

2.กล่องข้าว หรือกล่องอาหารที่ทำจากชานอ้อย ชานอ้อยเป็นวัสดุที่มีข้อดีคือเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้เองภายในเวลา 45 วัน แตกต่างจากการใช้กล่องโฟมที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี

3.ถ้วยชาม หรือภาชนะใส่อาหารจากใยกล้วย เป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ เพราะต้นกล้วยเมื่อตัดผลผลิตแล้วก็ต้องตัดต้นกล้วยทิ้ง การนำมาผ่านกระบวนการเพื่อนำเส้นใยจากกล้วยมาเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

4.จานอาหารจากกาบหมาก เป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารที่มีความพิเศษ คือสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้เหมือนกับจานอาหารที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ และเมื่อใช้แล้วยังสามารถย่อยสลายได้เองภายใน 45 วัน อีกด้วย

5.ภาชนะใส่อาหารจากใบไม้ เป็นนวัตกรรมที่มีการคิดค้นวิจัย และเริ่มผลิตภาชนะใส่อาหารจากใบไม้ต่างๆ เช่น ใบทองกวาว ใบตองหรือใบกล้วยทั้งใบสดและใบแห้ง เป็นต้น

กล่องกระดาษใส่อาหาร หรือนวัตกรรมภาชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติมีหลายชนิด นอกจากคิดค้นวิจัยนำมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อนำมาเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์แล้วนั้น การประยุกต์ใช้ หรือนำวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ประกอบการที่มีไอเดีย หรือมีความคิดสร้างสรรค์ ก็ถือเป็นการสร้างจุดขายให้กับสินค้าได้เช่นกัน

 

บรรจุภัณฑ์

เยื่อกระดาษขึ้นรูป

กระดาษคราฟท์

 

Category Tags
Product Design
Share this Article !