+

TCDCCONNECT: นิยามความเป็นนักออกแบบเชียงใหม่

23 March 2017 | tcdc | KNOW WHO
พลวัตที่เกิดขึ้นท่ามกลางการผสมผสานกันของทักษะฝีมือช่างหัตถกรรมดั้งเดิมและวิธีคิดเชิงออกแบบของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ส่งผลให้เชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานออกแบบที่มีทั้งศิลปะท้องถิ่นและมีภาษาที่แสดงถึงความเป็นสมัยใหม่ อยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับทักษะฝีมือช่างและวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งทำให้การทำงานออกแบบของเชียงใหม่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดการพึ่งพาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ และยิ่งเมื่อโลกเปิดกว้าง เทคโนโลยีก็เข้ามาเป็นช่องทางในการกระจายผลงานไปยังต่างประเทศ ทำให้นักออกแบบของเชียงใหม่นั้นมาพร้อมโอกาสและคุณภาพในงานฝีมือ TCDCCONNECT พูดคุยกับ อินทพันธุ์ บัวเขียวผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (เชียงใหม่) ในประเด็นเรื่องความเป็นเมืองที่ช่วยขับเคลื่อนนักออกแบบ และทิศทางของนักออกแบบในเชียงใหม่สู่การขยายผลงานออกสู่ระดับนานาชาติเชียงใหม่มีองค์ประกอบอะไรบ้างตามลักษณะของเมืองสร้างสรรค์ ที่คุณคิดช่วยประกอบวิธีคิดหรือช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้กับเหล่านักออกแบบ
เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีองค์ประกอบของนิเวศสร้างสรรค์พอสมควร ซึ่งช่วยสนับสนุนการสร้างไอเดียใหม่และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ให้นักออกแบบและผู้ประกอบการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแหล่งเรียนรู้สาธารณะด้านประวัติศาสตร์ ด้านศิลปะร่วมสมัย เช่น หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา TCDC พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เป็นต้น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สามารถเข้าไปค้นหาแรงบันดาลใจและศึกษาวัสดุท้องถิ่นได้สะดวก มีสล่าช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอยู่ทั่วเมืองที่พร้อมเปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริง นอกจากนี้ มีองค์กรเอกชน เช่น สมาคมวิชาชีพ สมาคมธุรกิจ ชมรมศิลปะสาขาต่างๆ ที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐที่ศึกษาวิจัยความรู้ในการยกระดับงานฝีมือและวัสดุให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

ในอนาคตคุณคิดว่าทิศทางของนักออกแบบในเชียงใหม่จะเป็นอย่างไร และมีข้อควรรู้อะไรที่นักออกแบบจำเป็นต้องรู้ถ้าหากต้องการเผยแพร่ผลงานไปในระดับโลก 

งาน Chiang Mai Design Week จะผลักดันให้นักออกแบบและผู้ประกอบธุรกิจในเชียงใหม่พัฒนาต่อยอดจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นไปสู่ผลงานใหม่ที่รองรับวิถีชีวิต การบริโภค เช่น สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ผสมผสานกับเทคโนโลยีและมีความเป็นสากลและทันสมัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงความร่วมมือกับงาน Design Week ของเมืองอื่นๆในเอเชียและยุโรป เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบได้นำเสนอผลงานในระดับสากล ซึ่งงาน Design Week ทั่วโลกต่างก็แสวงหานักออกแบบที่มีไอเดียใหม่ๆและโปรเจ็คที่น่าสนใจและมีคุณภาพไปร่วมจัดแสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนไอเดียอยู่โดยตลอด 

นักออกแบบจึงต้องแสวงหาวัตถุดิบทางความคิด พร้อมที่จะทดสอบไอเดียตนเองและเผชิญกับสิ่งใหม่ พัฒนาไอเดียการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ทดลองพัฒนาผลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักออกแบบได้ทั่วโลก ขณะเดียวกันการต่อยอดไปสู่การสร้างธุรกิจซึ่งมีการแข่งขันสูง นักออกแบบจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆ การทำธุรกิจออกแบบไม่ได้สิ้นสุดที่เฉพาะชิ้นงานผลิตภัณฑ์ แต่ยังมีปัจจัยทางธุรกิจอื่นๆที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ เช่น กลุ่มลูกค้า การตลาด คู่แข่ง ช่องทางการจำหน่าย กระบวนการผลิต ต้นทุน การกำหนดราคา เป็นต้น
และนี่คือนักออกแบบจากเชียงใหม่ ดีไซน์ วีค 2016 ที่เราอยากแนะนำให้รู้จัก

1. ตัวเป็นน็อต (Tua Pen Not)

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของใช้ไลฟสไตล์ที่คืนชีวิตให้กับสิ่งของเหลือใช้ นำการรีไซเคิลมาผสมผสานเข้ากับงานศิลปะ ตัวเป็นน็อต ก่อตั้งโดย พิชากร ชูเขียว กับการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิด Recycle Art Product เกิดเป็นสินค้าที่หลากหลาย ทั้งเฟอร์นิเจอร์อย่างเก้าอี้หรือโคมไฟ กระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าเครื่องสำอาง จนถึงสมุดทำมือ ที่ผลงานทุกชิ้นมีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครข้อมูลติดต่อ
http://www.chiangmaidesignweek.com/index.html#/program/detail/431

2. จาวบ้าน

ก่อตั้งโดยสร้างสรรค์ ณ สุนทร เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ให้คุณค่ากับงานฝีมือช่างท้องถิ่นเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด From what we have, with heart. การออกแบบที่พิจารณาจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัว วัสดุ ทักษะความรู้ วัฒนธรรม ความหลากหลาย ช่างฝีมือ ก่อให้เกิดเป็นผลงานที่เป็นส่วนผสมอันลงตัวของความเป็นท้องถิ่นเชียงใหม่ที่ออกแบบอย่างเป็นสากลข้อมูลติดต่อ
http://www.chiangmaidesignweek.com/index.html#/program/detail/216

 3. ออคโทปัส กราฟิค

กราฟิกสตูดิโอที่ใช้แนวคิดเชิงออกแบบมาสร้างสรรค์ผลงานให้ตอบรับกับความต้องการที่หลากหลาย โดยไม่มีข้อจำกัดในรูปแบบการสื่อสาร ทำให้ออคโทปัสมีผลงานการออกแบบตั้งแต่สิ่งพิมพ์อย่างเมนู หนังสือ ไปจนถึงโลโก้ที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์ ด้วยดีไซน์ที่หยิบจับเอาองค์ประกอบของความเป็นเมืองเชียงใหม่มาเล่นกับเนื้อหาได้อย่างน่ารักเหมาะสมข้อมูลติดต่อ
http://www.chiangmaidesignweek.com/index.html#/program/detail/214

4. ดิบดี สตูดิโอ

สตูดิโอเชี่ยวชาญเรื่องการเย็บสมุดที่ชื่นชอบในการทดลองกับวัสดุกระดาษแบบใหม่ๆ วิธีการเย็บที่สร้างความน่าตื่นเต้นให้กับการใช้งานสมุด 1 เล่ม  ไปจนถึงการเก็บสะสมกระดาษรูปแบบต่างๆ มาประกอบกันเหมือนจัดเก็บความทรงจำให้จับต้องได้ โดยดิบดีเชื่อในพลังของการสื่อสารด้วยกระดาษว่าจะสามารถมอบความรู้สึกที่พิเศษให้กับผู้รับ สมุดของดิบดีจึงออกแบบมาเฉพาะตามรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนข้อมูลติดต่อ
http://www.chiangmaidesignweek.com/index.html#/program/detail/296


Share this Article !