ความในใจจาก ‘แจมเมอร์’ คนหนึ่งถึงกิจกรรม Bangkok Public Service Jam 2016

14 October 2016 | Others | CREATIVE PROCESS
หลายครั้งที่เรามักจะตั้งคำถามประเภทที่ว่า ทำไมสิ่งนั้นจึงเป็นแบบนี้?  ทำไมสิ่งนี้ไม่ปรับปรุงให้เป็นแบบนั้น?
และมักจะลงเอยด้วยคำตอบประมาณว่า มันก็เป็นอย่างงี้แหละ ปัญหาธรรมดาๆ... มันเป็นเรื่องใหญ่...  เราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้... 

แต่เมื่อวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Public Service Jam มันกลับจุดไฟให้คนธรรมดาๆ อย่างเราคิดได้ว่า..." เราก็สามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในสังคมได้นะ "

ระยะเวลาเพียงสองวันของกิจกรรรมนี้อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ  จากจุดที่ผู้เข้าร่วมทุกคนยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร รู้แค่ว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดให้พวกเรามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ‘ปัญหาสาธารณะ’   แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงพวกเราก็ค่อยๆ เห็นภาพมากขึ้น  ทั้งจากการบรรยายของวิทยากร จากคำแนะนำของทีมงานที่มาช่วยแนะแนวทาง ฯลฯ  เริ่มตั้งแต่การจับกลุ่มเลือกหัวข้อปัญหาที่สนใจ ต่อด้วยการนำประเด็นปัญหาเหล่านั้นมาพูดคุยกันในกลุ่ม  ออกสำรวจสถานที่  สอบถามผู้คน  และเก็บข้อมูลต่างๆ มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน   

สิ่งที่น่าประทับใจมากคือตลอดทั้งกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่ง ‘ข้อมูล’ นี้ มันทำให้เราทุกคนได้เรียนรู้ ได้ทดลองว่าจะหาข้อมูลอย่างไร จะสอบถาม? สังเกตความเป็นไป? แล้วจึงนำสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ระดมความคิดกันใหม่ ...ซึ่งทั้งหมดเป็นวิธีการที่ธรรมดาแต่ได้ผล  ทำให้เราทุกคนได้เห็นภาพรวม เห็นมุมมองต่างๆ จนเมื่อสรุปเป็นแนวคิดร่วมกันได้ ก็ค่อยนำมาทำเป็น prototype ที่สามารถจะสื่อสารและทดสอบศักยภาพได้อีก 


ขอขอบคุณทางผู้จัดโครงการและแจมเมอร์ทุกคนที่ทำให้โครงการดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นมาได้  สำหรับเราแล้วการได้มาร่วมกิจกรรม Bangkok Public Service Jam 2016 ถือเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ครั้งสำคัญ ทำให้มองเห็นว่าปัญหาต่างๆ ที่เคยดูยากนั้น เราสามารถจะเริ่มต้นจัดการมันได้อย่างไร 
จากความขัดใจที่เคยปล่อยผ่าน ก็ได้ลองเข้าไปศึกษา ทำความเข้าใจ  สำรวจความคิด รวมถึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะกับคนอื่นๆ   

ซึ่งแม้ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมนี้จะยังเป็นแค่ขั้นของการเสนอแนวคิด ยังไม่ได้นำไปใช้จริงหรือปฏิบัติจริง  แต่อย่างน้อยมันก็เปิดโอกาสให้เราทุกคนกล้าที่จะ ‘เริ่มต้น’ กล้าคิด กล้าหาทางออกให้กับสิ่งต่างๆ รอบตัว

ที่สำคัญ...ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม เราก็สามารถจะเป็น Jammer ที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นได้ทั้งนั้น ขอบคุณ Jammer ทุกคนที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้วยกันค่ะ ?

ลงชื่อ....ณัฏฐา เกียรติสกุลเดชา