JUBE อุปกรณ์จับตั๊กแตนสุดเจ๋ง พัฒนาคุณค่าจากธรรมชาติและวัฒนธรรมพื้นถิ่น

13 September 2016 | Others | KNOW WHO
Jube คือ นวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจับตั๊กแตนมาบริโภค โดยทีมผู้ออกแบบ BioX Jube มุ่งหวังจะช่วยบรรเทาปัญหาโภชนาการของผู้คนอันเนื่องมาจากการได้รับค่าอาหารในปริมาณที่น้อยเกินไป (โดยเฉพาะพวกโปรตีน)  ทีมงาน BioX Jube กล่าวว่า

 “ทุกวันนี้ตั๊กแตนถือเป็นหนึ่งแหล่งโปรตีนของมนุษย์ที่พบได้มากในธรรมชาติ มีปริมาณโปรตีนสูงถึง 72% และในขณะเดียวกันก็เป็นตัวการสำคัญในการทำลายแหล่งอาหารอื่นๆ ของเราด้วย เช่นในไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย นาข้าว”

ดังนั้นการจับตั๊กแตนมาบริโภคนอกจากจะช่วยให้มนุษย์มีตัวเลือกทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยลดเหตุปัจจัยที่ทำลายแหล่งอาหารอื่นได้เป็นอย่างดีแนวคิดของ Jube นั้นได้แรงบันดาลใจมาจาก ‘ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง’ ที่มีน้ำหวานล่อแมลงอยู่ในกระเปาะ เมื่อแมลงเดินเข้าไปหาน้ำหวาน จะต้องผ่านคอคอดที่เต็มไปด้วยเส้นใยขนาดเล็ก ‘ที่ลู่เข้าหากัน’ ทำให้มันติดกับย้อนออกไปไม่ได้   Jube นำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการสานไม้ไผ่ให้เป็นกะเปาะลักษณะเดียวกัน แต่ออกแบบให้ส่วนคอคอดและส่วนกระเปาะสามารถถอดแยกจากกันได้เพื่อความสะดวกในการเก็บตั๊กแตนมาบริโภค ส่วนตัวล่อตั๊กแตนภายใน Jube จะบรรจุอาหารเช่นข้าวโพด กากน้ำตาล และข้าว เอาไว้แทน  “ชื่อ Jube นี้มาจากคำว่า ‘จูบ’ ในภาษาไทย สื่อถึงเสน่ห์เย้ายวนยากจะต้านทาน เมื่อตั๊กแตนถูกล่อเข้าไปก็จะติดกับมรณะ หรือจะเรียกว่าจูบมรณก็คงไม่ผิด”


Jube ไม่เพียงถูกคิดขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกโปรตีนของมนุษย์และลดโอกาสการทำลายพืชภัณฑ์ของตั๊กแตนเท่านั้น แต่ด้วยความที่มันมีขนาดเล็กและใช้งานง่าย Jube จึงมีศักยภาพที่จะเป็นของใช้ประจำครัวเรือน ครอบครัวชาวไร่ชาวนาที่อยู่ในพื้นที่เหมาะสม จะสามารถหาโปรตีนมาบริโภคเองได้ ไม่ต้องซื้อจากผู้อื่น ถือเป็นการส่งเสริมวิถีการพึ่งพาตนเองได้ในทางหนึ่ง  การใช้งาน Jube นั้น ผู้ใช้เพียงแค่ตั้ง Jube พร้อมอาหารล่อเอาไว้  ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากมายก็สามารถดักแมลงมาบริโภคได้เลย  ตรงนี้จะต่างจากวิธีการเลี้ยงแมลงแบบอื่นๆ อย่างเช่นการทำฟาร์มแมลง ที่ต้องลงทุนสร้างโรงเรือน ซื้อที่ดิน ซื้ออาหารตั๊กแตน ทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง ฯลฯ

“Jube จึงถือเป็นนวัตกรรมประจำบ้านที่ช่วยประหยัดทั้งเงินทุนและเวลาได้มากที่สุด”  ทีมงาน BioX Jube กล่าว


ในระยะเริ่มต้นนี้ ทีมงานวางแผนจะผลิตและแจกจ่าย Jube ให้ชุมชนในพื้นที่เหมาะสมได้ทดลองใช้ ถือเป็นการเริ่มสร้างความเข้าใจและขยายกลุ่มลูกค้า จากนั้นก็มีแผนต่อยอดจะสอนให้ชาวบ้านฝึกทำ Jube ด้วยตนเอง  และหากชุมชนใดพัฒนาทักษะได้ถึงระดับหนึ่งแล้ว (สามารถผลิต Jube ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้)  BioX Jube ก็จะชวนให้ชาวบ้านนำไปขายในฐานะ ‘งานหัตถศิลป์ท้องถิ่น’ รวมถึงยังมีแนวคิดที่จะรับซื้อตั๊กแตนมาแปรรูปเป็นผง เพื่อตอบโจทย์การบริโภคสมัยใหม่ด้วย


ประเด็นน่าคิด

นวัตกรรมพื้นบ้านเช่น Jube นี้ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ในเชิงฟังก์ชั่นอันเหมาะสมกับวิถีชีวิตเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าในมุมของงานหัตถศิลป์ เพราะถูกทำขึ้นด้วยทักษะภูมิปัญญาชาวบ้าน (คือการจักสาน)  นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์เล็กๆ ที่มีคุณค่ามากมายในหลายมิติ  ทั้งเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจชุมชน การพึ่งพาตนเอง และการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นคุณสามารถติดต่อกับนักออกแบบได้โดยตรง  
คลิก view profile เพื่อเชื่อมต่อกับ JUBE โดย ทีมงาน BioX Jube