+

Know WHO


ธรรมชาติของมนุษย์ กลิ่นที่สามารถรับรู้และรู้สึกปลอดภัยที่สุด คือกลิ่นที่ให้ความเป็นธรรมชาติ จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถนั่งในห้องสี่เหลี่ยม แต่รู้สึกเหมือนอยู่ในที่โล่งกว้างเต็มไปด้วยธรรมชาติรอบตัวเพียงแค่ดมกลิ่น แบรนด์ YAY ที่นอกจากใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วยังปรุงกลิ่นให้บรรยากาศรอบตัวขยายขอบเขตไปถึงป่าเขา ทะเล และสวนผลไม้
การคัดสรรสิ่งดีๆ เสมือนการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนในครอบครัว ทำให้มาลาภิญญ์ ไม่ใช่แค่แบรนด์สินค้ากระจายกลิ่นหรืออโรมาทั่วๆไป แต่ยังหมายถึงความใส่ใจในวัตถุดิบจากธรรมชาติในทุกๆขั้นตอน
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 15 ร่วมกับ Thai AIM ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย
Know HOWMost Read

จากปัญหาเกิดความไม่เข้าใจในบทบาทระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการ ความไม่ลงรอยที่อาจสร้างรอยร้าวเล็กน้อยจากเริ่มต้นจนบานปลายเป็นปัญหากว่างานจะจบโปรเจ็คต์ โดยเฉพาะกับปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ตลอดกระบวนการได้ผลลัพธ์กับที่คาดหวังไว้
ธรรมชาติของมนุษย์ กลิ่นที่สามารถรับรู้และรู้สึกปลอดภัยที่สุด คือกลิ่นที่ให้ความเป็นธรรมชาติ จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถนั่งในห้องสี่เหลี่ยม แต่รู้สึกเหมือนอยู่ในที่โล่งกว้างเต็มไปด้วยธรรมชาติรอบตัวเพียงแค่ดมกลิ่น แบรนด์ YAY ที่นอกจากใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วยังปรุงกลิ่นให้บรรยากาศรอบตัวขยายขอบเขตไปถึงป่าเขา ทะเล และสวนผลไม้