+

Know WHO


ปีกไก่ทอด แซลม่อนแซ่บ ปูผัดข้าว สลัดลาซานย่าสด เหล่านี้คือเมนูยอดฮิตที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยสัมผัสรสชาติกันมาบ้าง ร้านอาหารที่กล้าประกาศว่า Born in Bangkok นี้กล้าหยิบจับรสชาติดั้งเดิมมาทวิสต์เป็นความร่วมสมัย เมนูจากสตรีทฟู้ดที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ สู่การปรับประยุกต์ให้กูตูร์หรูหรา
จักรพันธุ์ บุษสาย คือสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในที่รู้จักการหยิบจับสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการต่อเติมชีวิตใหม่ผ่านการออกแบบ
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 15 ร่วมกับ Thai AIM ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย
Know HOWMost Read

“ถ้าไม่มีความอัปลักษณ์ ก็จะไม่มีความสวยงาม” หนึ่งประโยคเด็ดจากหนังสือ Ugly: The Aesthetics of Everything ของ Stephen Bayley ที่พยายามค้นหาความซับซ้อนของความอัปลักษณ์ และชี้ให้เห็นว่าไม่มีความน่าสยดสยอง ก็จะไม่มีความสวยงามเกิดขึ้นบนโลกนี้ได้
ปีกไก่ทอด แซลม่อนแซ่บ ปูผัดข้าว สลัดลาซานย่าสด เหล่านี้คือเมนูยอดฮิตที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยสัมผัสรสชาติกันมาบ้าง ร้านอาหารที่กล้าประกาศว่า Born in Bangkok นี้กล้าหยิบจับรสชาติดั้งเดิมมาทวิสต์เป็นความร่วมสมัย เมนูจากสตรีทฟู้ดที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ สู่การปรับประยุกต์ให้กูตูร์หรูหรา