Know WHO


กลางฤดูร้อนที่อุณหภูมิทะลุไปถึง 40 องศา เชื่อว่าการมีไอศกรีมอยู่ในตู้เย็นช่วยจรรโลงใจวัน WFH ของใครหลายคน ระหว่างลิ้มรสความเย็นอันแสนหวานก็พลันคิดถึงอากาศที่ร้อนขึ้นทุกปี ดูเหมือนว่าเส้นทางแห่งความไม่ยั่งยืนที่เราเดินมาตลอดหลายทศวรรษกำลังกำลังกลับมาเล่นงานเราเสียแล้ว.....แล้วไอศกรีมของหวานคลายร้อนยอดนิยมชนิดนี้สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง และแบรนด์ชื่อดังอย่าง Ben and Jerry’s รับมือกับเรื่องนี้อย่างไร ?
ขนมโบราณของฝากขึ้นชื่อเมืองอุตรดิตถ์ เพียงแค่นึกถึงกลิ่นหอมก็ลอยมา แน่นอนว่านั่นคือ “ขนมเทียนเสวย” ขนมชื่อดังจากความสามารถของคุณชิดดวง กนกมณี ผู้รังสรรค์ขนมที่ไม่ได้มีอยู่ในตำราใดขึ้นมาจากการเสาะหาวัตถุดิบ และภูมิปัญญาดั่งเดิมด้วยความพิถีพิถัน จนได้เป็นขนมเทียนเสวย เคล็ดลับที่สืบทอดต่อกันมาจนเป็นมรดกของครอบครัว สู่ทายาทรุ่นที่ 3 ที่ยังคงรักษาวิถีดั่งเดิมไว้เป็นเวลากว่า 52 ปี เพื่อให้ได้ขนมที่มีความหอม นุ่ม และอร่อย จนเป็นตำนานของฝากขึ้นชื่อเมืองอุตรดิตถ์ หากใครก็ตามที่ได้แวะเวียนไปอุตรดิตถ์ คงไม่พลาดที่จะซื้อขนมเทียนเสวย ชิดดวง กนกมณีติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอน
21 May 2020
@TCDC

DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 4 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น   

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 19 : AIM HIGH Blooming Asian Market ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ไม่จำกัดรูปแบบงานหัตกรรม หรือกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 27 ราย

Know HOWMost Read