Know WHO


ได้เวลาแดดร่ม ลมตก พลบค่ำ ช่วงเวลาหลังเลิกงาน การไปนั่งจิบเครื่องดื่มเย็น ๆ สักแก้วสองแก้ว พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้คนในสารพัดเรื่องที่บาร์เก๋ ๆ สักที่หนึ่ง มีเสียงเพลงเคล้าเสียงผู้คนพูดคุย พร้อมกับเสียงผสมเครื่องดื่มจากนักปรุงเครื่องดื่มหลังบาร์ ก็สามารถสร้างเสน่ห์และความสุขได้มากอย่างไม่น่าเชื่อ อาชีพนักปรุงเครื่องดื่ม หรือ mixologist เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้ยินอยู่บ่อยครั้งในช่วงนี้
วัฒนธรรมเครื่องประดับของบ้านเรา คนไทยจะคุ้นเคยกับ ‘ทอง’ มากเป็นพิเศษจนมีคำสุภาษิตติดปากว่า ‘มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่’ แม้ในความหมายจะสื่อถึงว่าผู้มีทรัพย์สินจะมีผู้ที่เข้าหามาก แต่โดยตัวสุภาษิตเองก็มีการแบ่งระดับอย่างชัดเจน เพราะในคติของคนไทยเชื่อว่า ‘ทอง’ สามารถสื่อความหมายถึงความมั่งคั่ง อีกทั้งยั้งเป็นเป็นสินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องและเป็นหลักประกันในวันที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูงได้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยจะชอบซื้อเครื่องประดับที่เป็นทองมากกว่าเครื่องประดับที่ทำจากแร่ธาตุอื่น
15 Aug 2019
@TCDC

DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 4 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น   

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 19 : AIM HIGH Blooming Asian Market ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ไม่จำกัดรูปแบบงานหัตกรรม หรือกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 27 ราย

Know HOWMost Read